Nummõr' 318
Süküskuu 23. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Mihklipäiv lambalihaga
 • Uudissõ
   
 • Kunstnigu ja kirämehe Valtri Edgari looming eläs edesi
 •  
 • Tiikaaslasõ mälehti Pokumaal Valtri Edgarit
 •  
 • Naatas otsma neländä Uma Pido lavastajat
 •  
 • Naiskodokaitsja korjasõ purgisüüke
 •  
 • Räpinä uut hõpõleerilatsi
 •  
 • Valgjärve sai kergliiklustii
 • Märgotus
   
 • Pühäjõõ vägi
 •  
 • Ahmani Piret: ütelge ummilõ, ku pall’o ti näist hooliti
 •  
 • Pihlõnõ sügüsetunnõ
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Hani om targõmb tsirk, ku ti arvata mõistati!
 •  
 • Latsitarõ uut latsi
 •  
 • 70 aastakka suurõst eestläisi Läände pagõmisõst
 •  
 • Kodo kisksõ hirmust kõvõmbalõ
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Haljendi Piret pand’ latsitarõ ussõ pääle võrokiilse sildi.
  Leimanni Eve pilt
   
  Latsitarõ uut latsi
   
  Leimanni Eve

  Saagu Valgus Võromaa häätegemiskeskusõ ussõ Võrol polikliinigu maja kolmanda kõrra pääl omma jo tõist nädälit vallalõ. Latsitarõn saava latsõ päält kuuli aigu parras tetä ja koolitükke tegemisel api küssü.

  Häätegemiskeskusõ juht Haljendi Piret ütles, et tälle nakas’ päält Uma Lehe artiklit «latsitarõ» sõna niivõrra miildüma, et säädsegi sändse võrokiilse sildi sinnä tarrõ juhatama.

  Silt esi näütäs kah keskusõ mõtõt opada nägema tõistmuudu lahenduisi ja är tarvitama olõmanolõvit asju. Sildi põhi om peri keskusõlõ antust vanast lemmikeläjä-aokiräst.

  Häätegemiskeskus om vallalõ tüüpäivilde kell 12–18. Õgaüts, kellel om häid mõttit, või noid vällä pakku vai esi appi tulla.

  Keskusõ häätegemispuut sama maja edimädse kõrra pääl saa kah iks inämp huugu sisse.
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin