Nummõr' 318
Süküskuu 23. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Mihklipäiv lambalihaga
 • Uudissõ
   
 • Kunstnigu ja kirämehe Valtri Edgari looming eläs edesi
 •  
 • Tiikaaslasõ mälehti Pokumaal Valtri Edgarit
 •  
 • Naatas otsma neländä Uma Pido lavastajat
 •  
 • Naiskodokaitsja korjasõ purgisüüke
 •  
 • Räpinä uut hõpõleerilatsi
 •  
 • Valgjärve sai kergliiklustii
 • Märgotus
   
 • Pühäjõõ vägi
 •  
 • Ahmani Piret: ütelge ummilõ, ku pall’o ti näist hooliti
 •  
 • Pihlõnõ sügüsetunnõ
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Hani om targõmb tsirk, ku ti arvata mõistati!
 •  
 • Latsitarõ uut latsi
 •  
 • 70 aastakka suurõst eestläisi Läände pagõmisõst
 •  
 • Kodo kisksõ hirmust kõvõmbalõ
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Esähani raadiot kullõman.
  Riitsaarõ Lainõ pilt
   
  Hani om targõmb tsirk, ku ti arvata mõistati!
   
  Riitsaarõ Lainõ
  Paidra küläst

  Mul om koton joba viiendät aastat hanipaar. Hani hoitva ütstõist, ajasõ hindävahel juttu ja näide tarkus pand imehtämä.

  Pini Muri maka maja iin, ku võõra tulõva väreti taadõ. A hani juusk õkva vasta ja pand rüükmä, nii et naabridõ poolõ om kuulda, ku võõras kõnd mino maja ümbre.

  Es usu, et hani om ka muusikast ja raadiost huvitõt. A ütskõrd panni raadio trepi ette paku pääle mängmä. Kõrraga kai, et esähani mul raadio kinni käändnü. Esi istsõ raadio iin ja märgot’, nokk raadionupi man. Sis käändse vahtsõst raadio mängmä.

  Oi oll’ õnnõlik ja istsõ terve päävä raadiot kullõldõn. A ma pidi raadio är korgõmbahe pandma, selle et hani näkse tuud egält puult. Pelksi, et purõ juhtmõ ka pikäpääle katski.

  Esähani om rohkõmb raadio man uudistaja, a imänd om kah kõik aig timä kõrval.
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin