Nummõr' 318
Süküskuu 23. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Mihklipäiv lambalihaga
 • Uudissõ
   
 • Kunstnigu ja kirämehe Valtri Edgari looming eläs edesi
 •  
 • Tiikaaslasõ mälehti Pokumaal Valtri Edgarit
 •  
 • Naatas otsma neländä Uma Pido lavastajat
 •  
 • Naiskodokaitsja korjasõ purgisüüke
 •  
 • Räpinä uut hõpõleerilatsi
 •  
 • Valgjärve sai kergliiklustii
 • Märgotus
   
 • Pühäjõõ vägi
 •  
 • Ahmani Piret: ütelge ummilõ, ku pall’o ti näist hooliti
 •  
 • Pihlõnõ sügüsetunnõ
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Hani om targõmb tsirk, ku ti arvata mõistati!
 •  
 • Latsitarõ uut latsi
 •  
 • 70 aastakka suurõst eestläisi Läände pagõmisõst
 •  
 • Kodo kisksõ hirmust kõvõmbalõ
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Juhtkiri: Söögiga saa parõmbidõ avita
   
  Olõ joba mitmõ pernaasõ käest kuulnu, et nä omma purgisüüke tegemisega ülearvo huugu lännü: aiakraami ja mõtsan siini om olnu nii hulga, et no es saa noid kuigi sisse tegemäldä jättä.

  A ku tuud purgirita riioli pääl kaet, sis jõud peräle, et uma perrega kõkkõ talvõ joosul iks är süvvä ei jõvva. Midä sis tetä?

  Või mihklipäävä laadu pääl liinainemiisile maaha müvvä, a purgisüüke võissi inämb ka häätegemises pruuki. Rõivit jaetas eski ülearvo pall’o, a söögikraami veidü. Euro-makaronnõ ja -jahhu timahava es jaetagi.

  No omma tegünü sändse MTÜ, miä jagasõ lakja puutõ käest saadut söögikraami, minkal «parim enne» tähtaig läbi om saanu. A tuud api jaetas näpuotsaga, suurõmbalõ perrele om tuu õnnõ kõrras hampsada.

  Võro naiskodokaitsja nakkasõ kah timahava purgisüüke korjama ja vaesõmbilõ perrile jagama. Avitagõ kimmähe, ku saati!

  Ja sotsiaaltüütäjä võissi inämb märki tuu pääle, kas saanu toimõtulõgitoetust vähämbält mõnõn jaon söögikraamin anda. Hädäldedäs, et pall’odõl lätt tuu toetus õkva viina pääle, a no võtkõ sis midägi ette.

  Ka joodik taht süvvä ja nii nakkasõgi maal inemiisi aiamaa päält kaoma kardoka, tomadi jne. Sis joba muna, kana ja lambitki om kaonu. Inemise omma pahadsõ, a nakka-i politsei koti kardokidõ vai kümne muna peräst vargit takan ajama.

  Söögi-api võissi kuigi kokko kor’ada ja ku sotsiaaltüütäjä valla vanno pite tsõõri tege, sis ka joodikidõ ussõ taadõ kasti söögikraamiga panda. Muidoki es saanu tuud söögikraamiga majandamist õnnõ üte inemise kaala jättä, a seo omgi kotus, kon terve kogokund saa abis olla.
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin