Nummõr' 317
Süküskuu 9. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Umakiilne tüüoppus lätt laembas
 • Uudissõ
   
 • Võrol luvvas ummamuudu gümnaasiummi
 •  
 • Uma Meki märk avitas Vana Võromaa väikeisi ettevõttit
 • Märgotus
   
 • Vällä om tulnu kats mõtsahõngolist umakiilset raamatut
 • Elo
   
 • Koorijuht tege muusiga-ijäveini
 •  
 • Nupumiihi sekeldüse massinidõga
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Uma Meki märk avitas Vana Võromaa väikeisi ettevõttit
   
  Võromaa partnõrluskogo jaga süküskuul jäl ütte vuuri umalõ söögikraamilõ Uma Meki märke.

  «Märk Uma Mekk ütles süüjäle tuud, et uma ostuga saa-i tä õnnõ kõttu täüs, a saa tukõ ka uma kandi ettevõtlust ja küläelo jakkumist,» selet’ Nopri talomeieri päälik Niilo Tiit, kiä taht küssü märki umalõ Kanepi-kamalõ, midä laulupidol suurõlõ rahvalõ mekki anti.

  «Hapupiim om eestläse traditsioonilinõ süük, kama sammamuudu, vahtsõnõ asi om kama man kanepijahu,» ütel’ Niilo, kelle jutu perrä müvväs Kanepi-kamma parhilla viil õnnõ 100 pudõlit nädälin.

  Tä selet’, et vahtsõ as’a müümise käümätoukamisõ ja kitmise pääle lätt hulga väke. Väikeisil ettevõttil tuud väke jakku-i. «Selle omgi hää, ku mitu seltskunda tegevä kuuh ütist tüüd üte tsihi ehk uma kandi söögi parõmba müümise nimel,» kitt’ tä Uma Meki iistvõtmist.

  Nopri talomeier pidä vasta, kukki Vinnemaa turu kinnipandminõ pand’ iks parra paugu. «Mi ei suta kõkkõ piimä läbi hindä torrõ laskõ ja maaha müvvä, puul piimä lätt Valio juustutüüstüsele 26 sendi iist ja tuu tuutmiskullu ei kata,» ütel’ Niilo.

  Et väikul ettevõttõl om siski tulõvikku, näütäs timä meelest tuu, et poig Karla om pääle kuuli ja kroonut astnu esä kõrvalõ ettevõtõt vidämä.

  «Edimäne timä toodõ – Karla toorjuust – jõudsõ minevä neläpäävä Võrolõ mi müügipunkti,» kõnõl’ Tiit. «Om uuta mano, poig om mi pereettevõttõn tootõarõndaja ja turundaja, värski pilguga kaeja.»

  Niilo Tiidu jutu perrä lätt talomeieri kraamist timahava kõgõ inämb kaubas hapupiim. Inne tuud oll’ kats aastat rahva lemmikus kohokõnõ ja viil inne rosinidõga kohopiim.

  Hapnõ piimä müügiedu selet’ Niilo Tiit nii, et om püüdnü tuud tetä tõtõst vanaimä muudu: hapnõ piim om parralt klõmbilinõ.

  Harju Ülle
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin