Nummõr' 317
Süküskuu 9. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Umakiilne tüüoppus lätt laembas
 • Uudissõ
   
 • Võrol luvvas ummamuudu gümnaasiummi
 •  
 • Uma Meki märk avitas Vana Võromaa väikeisi ettevõttit
 • Märgotus
   
 • Vällä om tulnu kats mõtsahõngolist umakiilset raamatut
 • Elo
   
 • Koorijuht tege muusiga-ijäveini
 •  
 • Nupumiihi sekeldüse massinidõga
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Lokko Külli veini.
  Pilt eräkogost
   
  Koorijuht tege muusiga-ijäveini
   
  Säinasti Ene

  Inämbüisi tulõ inemisel väega häste vällä õnnõ üts asi. A mõnõl tulõ häste vällä kõik, midä tä ette võtt. Kolmõ laulukooriga pääliinast laulupidolt tulnu koorijuht Lokko Külli (56) om saanu ka ijäveinimeistris.

  Põlva kandih tiidvä pia kõik, ku kimmäs koorijuht Lokko Külli om. E STuudio koori omma toonu avvohindu jo mitmõl aastal nii Eestimaalt ku vällämaalt.

  A seo suvi kiteti Külli Maalehe ja Veinivilla konkursil veinimeistris. Konkursilõ and’ tä viinamar’aveini nimega Mistico. Tuu om ijävein nigu tõõsõki Külli tettü veini.

  Külli vein pässi lõppvõistlusõlõ ja sai kuvvõnda kotussõ. Umamaidsist viinamarjust tett veini sai mekki ka Põlvah Hurda Jakobi nimelidsel talosöögi võistlusõl.

  Ijäveini tegemist näkk’ Külli edimäst kõrda 2008. aastal, ku kooriga Kanadah esinemäh käve. Ontario provintsih om tuu jaos õkva paras kliima. Viinamar’a piät saama väädi otsah vähämbält katõsa kraati külmä ja sõs külmänült lääväki õkva pressi ala. Mar’a kor’atas üüse, inne ku sulama nakkasõ. Säändse mooduga tetäs veini viil Saksamaal ja Austriah. Tuu muud om väega kulukas ja nuu veini omma neli kõrda kallimba ku hariligu veini.

  Esi om Külli veini tennü vähämb ku kats aastat. Härgütüs tull’ tuust, et täl läts’ sükävkülm katski ja kõik kappi pantu mar’a olõs üles sulanu. «40 karpi maasigamuusi iks kõrraga är ei süü. Ja keedetüt muusi meil kiäki ei süü. Nii tull’gi tuu mõtõ, et proovi kah ijäveini tetä,» kõnõlõs Külli. «Edimäst tiidüst sai vele käest, kiä om innemb veini tennü, a suurõmb jago om iks uma pruuvmisõ tullõm.»

  Poodikraamist veini ei tii

  Poodikraamist Külli veini ei tii. Marju saa tä kas sõpru käest vai korjas mõtsast esi.

  Viinamar’a ost Urvastõ kihlkunnast Värniku Meelise käest. Rohilidsõ viinamar’a sort Supaga om väega hää hõnguga.

  «Noist vällämaa viinamarjust, mis meil poodih müvväs, saa-i hääd veini tetä,» arvas Külli.

  Veini tegemises hoit Külli marju üte üü sügävähkülmäh ja sõs press käsilde. «Mar’a ei tohe läbi külmädä, piät silmä pääl hoitma. Seoilmaao veinipärmiga lätt vein väega häste käümä. Ja hariligu tsukru asõmõl tarvita viinamar’aglükoosi. Egä vein saa esi maiguga, kuiki tii üttemuudu,» kõnõlõs Külli.

  Musikaalsõ veininime

  Esieränis kitetäs tedä veini nimmi ja silte iist. Nime omma itaalia keelest ja tähendäse muusiga tempot – andante, allegro, legato, mistico.

  Sildi pääl omma noodijoonõ ja nuutõ all om tekst, koh veini sisu kiräh. Nii saat sildi päält laulda kah, ku tahat. Ja egä sildi pääl om ijätsirk, mis näütäs, et mi kandin tettü ijävein. Sildi mõtõl’ Külli esi vällä. Ja nime värv näütäs, kas vein om verrev, valgõ vai roosa.

  Forte om makõ verrev vein, mis om tettü kirsist, mustast sitkast ja vabarnast. A kiä taht puulkuiva, toolõ sobis Andante vai kergemp suvõvein Legato, koh om maaskit kah man.

  Veini tegemisest om Külli peris ähinäh. Ka mehe Arvo om tä ütte nõuhtõ saanu ja nä tegevägi veini kuuh. Tuud näütäs ka pudõlisildi pääl tekst «Külli ja Arvo hää aasta». Maalehe konkursil tunnustõt Misticot (müstiline) pruuv Külli säält saadu nõvvo perrä viil parõmbas tetä ja tulõvaasta vahtsõst konkursilõ anda.
   
   
  Lokko Külli – tunnustõt koorijuht

  Lokko Külli om Tarto Elleri-kooli kooristuudio juht ja E STuudio kuurõ dirigent.
  E STuudio nuurikuur võitsõ lehekuuh Iirimaal Corkih maailma ütel tähtsämbäl riikevahelidsõl koorikonkursil edimädse kotussõ. Fleischmanni-nimelidsel konkursil laulsõ 11 parõmbat kuuri maailmast.
  E STuudio kuur om järgmädse aasta urbõkuul kutsutu esinemä New Yorki Carnegie Halli. Sinnä riikevaihõlidsõlõ koorifestivalilõ päses esinemä õnnõ neli kuuri maailma esi paigust. Kultuuriministeeriüm tugõ tuud sõitu programmist «Eesti kultuur maailmah» 5000 euroga.

  Säinasti Ene
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin