Nummõr' 317
Süküskuu 9. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Umakiilne tüüoppus lätt laembas
 • Uudissõ
   
 • Võrol luvvas ummamuudu gümnaasiummi
 •  
 • Uma Meki märk avitas Vana Võromaa väikeisi ettevõttit
 • Märgotus
   
 • Vällä om tulnu kats mõtsahõngolist umakiilset raamatut
 • Elo
   
 • Koorijuht tege muusiga-ijäveini
 •  
 • Nupumiihi sekeldüse massinidõga
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Kardokakuurmisvõistlus 12.06.1938.
  Ivaski Alberti pilt. Võromaa muusõumi pilt
   
  Tegüsä maanoorõ
   
  1930. aastil naksi maanoorõ inämb kokko käümä ja seltse tegemä. Üts mõtõ oll’ tuu, et paiga päält kasussi inemise uma kandi ettevõtmiisi juhtma. Paiklik inemine tiid jo uma kandi asjo ja rahva hingeello kõgõ parõmbidõ

  Vanal Võromaal sai ütes tegüsämbäs maanuuri pundis Adiste-Miiaste maatulundusklubi. Tuu luudi Koiola vallan 5.03.1930. Üts kõvõmb takasttsuskja oll’ ildampa tunnõtus Võro kirä- ja pildimehes saanu Ivaski Albert.

  Ivask oll’ lõpõtanu Võrol Käisi Johannese oppajidõ seminäri (1926 – tõnõ lend), käünü är sõaväen ja sis saadõtu Adiste kuuli juhtma (1929).

  Tä nakas’ vagivahtsõ nuuriklubi juhatajas, esimiis oll’ Rammo Ott. Pia oll’ klubin 35 nuurt, tegemise olli köüdedü põllumajandusõ ja seldsieloga.

  Klubil oll’ uma laulukuur, koorijuht jäl Ivaski Albert. Muusigatsõõri juhtsõ Rammo Ott, näütetsõõri Konsandi Johannes jne.

  Klubi kõrrald’ «näütekohtuid» (sääne nii-üldä kirändüslik kohus oll’ 1980. aastil väega moodun aoluutudõngidõ siän).

  Viil peeti suvõpäivi, kõrraldõdi oppuisi, tuudi näütemängõ lava pääle jne. Hurda Aado juhitu klubi raamadukogo oll’ rahva seen väega populaarnõ.

  Suurõmb jago ettevõtmiisist tetti Adiste koolimajan vai tuu lähkül Ivaski Alberti talon.

  Suvõpäävä olli iks talon ja pilte pääl om nätä 1938. aasta suvistõpühhi nal’alidsõ-praktilidsõ võistlusõ.

  Edimädse pildi pääl kooritas kur’a olõmisõga hindamiskogo silmi all võiki kardokit, tõsõ pildi pääl säädvä hinnäst valmis tsuvvapailu palmitsõmisõ võistlõja.

  Nigu nätä, om suurõmb jago võistlõjist nuurmehe. Millegiperäst om nii ka seoilmaaigu, ku Võromaa muusõum umil oppuspäivil tsuvvapailu palmitsõmisõ võistluisi kõrraldas.

  Suuri tsihte säädnü ja rahalidsõlt hää järe pääl olnu Adiste-Miiaste nuuri maatulundusklubi panti kinni nigu kõik tõsõki, ku vinläse 1940. aastal Eesti är võti.

  Ruusmaa Arthur,
  Võromaa muusõumi päävarahoitja
   
  Tsuvvapailu palmitsõja uutva stardipauku.
  Ivaski Alberti pilt. Võromaa muusõumi pilt
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin