Nummõr' 317
Süküskuu 9. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Umakiilne tüüoppus lätt laembas
 • Uudissõ
   
 • Võrol luvvas ummamuudu gümnaasiummi
 •  
 • Uma Meki märk avitas Vana Võromaa väikeisi ettevõttit
 • Märgotus
   
 • Vällä om tulnu kats mõtsahõngolist umakiilset raamatut
 • Elo
   
 • Koorijuht tege muusiga-ijäveini
 •  
 • Nupumiihi sekeldüse massinidõga
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Ruitlasõ Olavi,
  lihtsä elo miis
   
    
  Pall’o ei olõki vaia
   
  Mullõ Obama miildüs. Täl om hää inemise naarahus. Putini naarahus ei olõ suurõmb asi, a timä otsusõkimmüs mullõ miildüs. Porošenko miildüs kah. Ukrainlaisil omgi uma vabahusõ iist võitlõmada. Tuud nä põra tegevä. Saman om mul hallõ, ku Ukrainast saa harilik ikäv Euruupa riik. Vai Vinne kupõrmang.

  A kõgõ veidemb miildüse mullõ Euruupa poliitigu. Nigu Merkel, Hollande vai Cameron. Olõ sa hää vai halv inemine, a olõ tuud selgele, mitte niimuudu, et kiäki arvo ei saa, kiä sa periselt olõt.

  Ma esi olõ arvada kommunist. Mitte sääne nõuka-aignõ parteipoodi saban saisva võlsskommunist, a peris. Mullõ passis külh elämises juhtmõtõ: egäleütele timä vajahuisi perrä, egäüte käest timä jovvu perrä.

  Mul ei olõ pall’o vaia. Andkõ mullõ kimmäs katus pää kotsilõ, süük kappi, suidsupakk karmanni, külmä iist veidükese rõivit sälgä, väiku moodorpaat Peipsi vai mere pääle. Lihtsä auto kah. Omgi kõik.

  Vasta kirotasi jovvu perrä raamatit ja annasi inemiisile massulda lukõ. Õks teesi Uma Lehe juttu, püvväsi kirotamisõst vabal aol kalla ja jagassi inemiisile. Nigu ma parhillaki tii.

  Õkva käve lestä püüdmän, sai tõist pia kümme killo, eelä puhasti ja praatsõ võiu seen är. Võti hindäle ja pojalõ õnnõ üte taldrigutävve, selle et kala om kõgõ parõmb õkva värskilt. Perä jagi tutvilõ midägi vasta tahtmada.

  Euruupa taht kommunismi kuritüüs kuuluta. A tuu kõlas sama ullilt, ku Island otsustasi uma vulkaani kuritüüs kuuluta. Vai vähämbält vulkaanipurgahusõ. Ku Jaapan kuulutasi uma maavärinä säädüsevastalidsõs... Vai ku Schumacheri perekund annasi kohtuhe tuu mäe, kon Schumiga õnnõtus juhtu.

  Kapitalismi hädä om võistlus. 50 autotuutjat võistlõsõ umavaihõl turu peräst ja raiskasõ resurssi. 1000 mõsupulbrituutjat võistlõsõ hamba ristin umavaihõl ja raiskasõ resurssi. 10 000 rohotuutjat võistlõsõ umavaihõl ja pruumva «parõmbat» aspiriini müvvä.

  A periselt olõs vajja puuti õnnõ ütte sorti hääd perreautot, ütte kõrralist sportautot, ütte maasturit, kaubikut, autobussi, trammi, rongi. Mõsupulbrit piässi olõma kolm: valgõ, värmilidse ja villadse mõsu jaos. Ja üts aspiriin, ku pää haigõ.
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin