Nummõr' 316
Põimukuu 26. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Kikka-pido Valgjärvel
 • Uudissõ
   
 • Tulviste Hele sai luuduskaitsõ seldsi auliikmõs
 •  
 • Hõpõnõgla-näütüs Võrol
 •  
 • Ehitüse opitüü kingiti Kauksi latsiaialõ
 •  
 • Lindmetsa Harri näüdäs’ kodukandi rahvalõ plaati
 •  
 • Võromaa laulu presidendi man
 • Märgotus
   
 • Viska är vai hoia alalõ?
 •  
 • Ärke ajagõ süküst musta kotti!
 •  
 • Midä kõnõlõs ütsik vana uibu viläpõllu pääl
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Piksepauk Pühäjõõ veeren
 •  
 • Häätegemiskeskus sai huu sisse poodist
 •  
 • Teküs luudusõhoitja sai mälehtüspingi
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Lindmetsa Harri näüdäs’ kodukandi rahvalõ plaati
   
  Seo suvi näkk’ ilmavalgust Vanast-Roosast peri Lindmetsa Harri edimäne lõõdsaplaat. Plaati om näüdät joba Villändi lõõdsapäivil, perimüsmuusiga festivalil ja Oravil küläpillimiihi suvõpidul. Ku Harrilõ sai ettepanõk tettüs, et kodukandi rahvalõ piässi ka plaati näütämä, oll’ tä kõrraga nõun.

  Tuu vaba õdagu löüdmisega oll’ veidü teku, selle et Harri oll’ ummi esinemiisi ja mängmiisiga väega kinni. A põimukuu 19. päävä õdagu sai Vana-Roosa puhkõkotusõn edimädse CD-plaadi «Lõõdsapilli luguluu Vanast-Roosast» näütämine teos.

  Harri tulõt’ tenuga miilde umma essä Elmarit – ka kõvva Vana-Roosa lõõdsamängjät, nuuruspõlvõ kotussit ja tuuaigsit häid inemiisi. Tä kõnõl’ plaadi tegemisest ja kuis tä mitu kõrda pidi lukõ sisse mängmä, viimäte Raadiku Tõnu kodustuudion.

  Harri mänge plaadi päält põnõvidõ nimmiga lukõ, jagasi autogrammõ ja mänge kuun sõpruga. Et Harri egäl puul, nii pääliinan ku Saarõmaal, tege kõgõ hinnäst tutvas võru keeli ja pidä võru keelest väega luku, loi kodukülä latsõ tälle ilusa võrukiilse luulõtusõ ja laulu «Kül olõt illus, Võrumaa».

  Harrilõ olli appi tullu mängmä viilulimiis Orgse Lauri, kes tull’ platsi peris Paldiskist, sis viil uma kandi lõõdsamängjä Pähnä Riho ja ma esi kah.

  Suurõ kässiplaksutamisõ tiinse mi kandist peri katsa-aastanõ Hordo Kertu, kes opp seo aasta lõõdsakuningas saanu Ojasaarõ Toomasõ käe all muusigakoolin lõõdsamängu.

  Väega ilusit pillilukõ ja laulõ kand’ rahvalõ ette Parksepä rahvamaja kapell Asjapuud, kon ka Harri esi mäng.

  Harrit oll’ tennämä tullu ka Varstu vallavanõmb Ansipi Rein ja rahvast oll’ kullõman pia 100 ümbre. Rahvalõ lõõdsamäng miildüs, lõpus laulsõ kõik rahvas üten – illus pidu oll’!

  Visseli Malle<(b>
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin