Nummõr' 316
Põimukuu 26. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Kikka-pido Valgjärvel
 • Uudissõ
   
 • Tulviste Hele sai luuduskaitsõ seldsi auliikmõs
 •  
 • Hõpõnõgla-näütüs Võrol
 •  
 • Ehitüse opitüü kingiti Kauksi latsiaialõ
 •  
 • Lindmetsa Harri näüdäs’ kodukandi rahvalõ plaati
 •  
 • Võromaa laulu presidendi man
 • Märgotus
   
 • Viska är vai hoia alalõ?
 •  
 • Ärke ajagõ süküst musta kotti!
 •  
 • Midä kõnõlõs ütsik vana uibu viläpõllu pääl
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Piksepauk Pühäjõõ veeren
 •  
 • Häätegemiskeskus sai huu sisse poodist
 •  
 • Teküs luudusõhoitja sai mälehtüspingi
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Huvilidsõ har’otasõ var’oalotsõlõ lastukatussõ lüümist.
  Pilt eräkogost
   
  Ehitüse opitüü kingiti Kauksi latsiaialõ
   
  Harju Ülle

  MTÜ HääOm vanaperädse ehitüskunsti oppusõl tett var’oalonõ läts’ kingis Kauksi latsiaialõ.

  «Tahtsõmi üten oppusõga tetä ka üte hää teo,» kõnõl’ Kägo Martti MTÜst HääOm. Tä kuulsõ latsiaia soovist saia sääne var’oalonõ, kon all saasi latsõ vihmadsõ ilmaga mängi. Õkva tull’gi plaan, kuis tuu katõ oppusõga är tettüs saasi.

  Hainakuul opati Moosten vahtvärk-konstruktsiooni tegemist, tuuga sai var’oalonõ uma kujo. 15.–17. põimukuu pääväl opati sääl lastukatussõ lüümist ja lüüdi var’oalotsõlõ katus kah pääle.

  Kägo Martti ütel’, et ehitämise man pruugiti metalli õnnõ lastunaklu jago. Kõik muu tetti puutappõga. «Nii teimi ka sariga ja «hobõsõkaala»-ilostusõ,» selet’ tä.

  Vanaperäst ehitüskunsti opsõ katõl oppusõl kokko 22 inemist. Inämbüse huvi om edespite uman koton niimuudu ehitämä naada. Oppuisi tugi PRIA Leader.

  Kägo Martti ütel’, et MTÜ HääOm taht tetä viil sändsit vanaperädse ehitüskunsti oppuisi, mille seen valmis saanu huunõkõnõ kingitäs är. «Ku om hää mõtõ vällä pakku, midä ja kellele kinki, andkõ teedä,» kuts tä.

  Niisama uut tä teedüst ehitüskunsti opmisõ huviliidsi käest – HääOm tege järgmädses tuu oppusõ, midä kõgõ inämb tahetas.
   
  Valmis saanu var’oalonõ Kauksi latsiaian.
  Pilt eräkogost
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin