Nummõr' 316
Põimukuu 26. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Kikka-pido Valgjärvel
 • Uudissõ
   
 • Tulviste Hele sai luuduskaitsõ seldsi auliikmõs
 •  
 • Hõpõnõgla-näütüs Võrol
 •  
 • Ehitüse opitüü kingiti Kauksi latsiaialõ
 •  
 • Lindmetsa Harri näüdäs’ kodukandi rahvalõ plaati
 •  
 • Võromaa laulu presidendi man
 • Märgotus
   
 • Viska är vai hoia alalõ?
 •  
 • Ärke ajagõ süküst musta kotti!
 •  
 • Midä kõnõlõs ütsik vana uibu viläpõllu pääl
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Piksepauk Pühäjõõ veeren
 •  
 • Häätegemiskeskus sai huu sisse poodist
 •  
 • Teküs luudusõhoitja sai mälehtüspingi
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Hõpõnõgla-näütüs Võrol
   
  Leimanni Eve

  Perämädse Tal’na moodunädäli Hõpõnõgla avvohinna võitja, võrokõnõ Undi Vilve näütäs umma rõivamuudu 6. süküskuu pääväst Vana Võromaa kultuurikuan (Katariina 11, Võro liin).

  «Päält Hõpõnõgla võitnu kogo «Kaamoslik suvi» näütä Võrol 2012. aasta koko «Halo» ja Summataveti Kärdi ehtidega üten luudut, rahvusligõ juuriga katsikkoko «Valgõ pulm. Hall argipäiv,» selet’ Vilve. «Et tuust rahvusligust kogost om suurõmb jago Itaalian näütüsel, sis noid rõivit saa nätä suuri pilte pääl, inemiisi sällän.»

  Ka tõisi kollektsioonõ näütäs Vilve niimuudu, et pildi omma kõrvuisi rõividõ hindäga. «Pildi päält saat tuud kaia, kuis rõivas sälän istus, inemise ja ehtidega ütte lätt,» selet’ Vilve.

  Hõpõnõgõl om varatsõmba Kuldnõgla man Tal’na moodunädälil vahtsõnõ avvohind.

  Nii om Undi Vilve parhilla ainumanõ, kiä tuu om saanu.

  Hõpõnõgõl antas viimädse aasta herksä tsähvähüse iist Eesti moodutaivan – avvohind julgõ päälenakkamisõ, inneolõmalda ettevõtlikkusõ, helkävä mõttõ ja tuu vägevä teostegemise iist.Vilve lupa, et Hõpõnõgõl esi pantas kah näütüsele vällä.

  Verioralt peri, Taheval ja Võro liinan elänü ja koolin käünü Undi Vilve ütel’, et moodukollektsioonõ tegemine om timä jaos osa tüüst: tä om pikält olnu Eesti Kunstiakadeemiän moedisaini osakunna juhataja.

  Vana Võromaa kultuurikua galerist Huulõ Jaana naard’, et timahava om näil kuigi Lilli-aasta trehvänü. «Maalikunstnigu Lilli Adoga sai aasta alostõdus, Lilli Ivo klaasijukõrdisõ omma viil saalin ja järgmäne kunstnik Undi Vilve om kah ello Lillinä alostanu!»

  Undi Vilve näütüs tetäs vallalõ 6.09. kell 16.
   
  Undi Vilve kujondõdu rõiva.
  Staaki Maikeni pilt
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin