Nummõr' 316
Põimukuu 26. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Kikka-pido Valgjärvel
 • Uudissõ
   
 • Tulviste Hele sai luuduskaitsõ seldsi auliikmõs
 •  
 • Hõpõnõgla-näütüs Võrol
 •  
 • Ehitüse opitüü kingiti Kauksi latsiaialõ
 •  
 • Lindmetsa Harri näüdäs’ kodukandi rahvalõ plaati
 •  
 • Võromaa laulu presidendi man
 • Märgotus
   
 • Viska är vai hoia alalõ?
 •  
 • Ärke ajagõ süküst musta kotti!
 •  
 • Midä kõnõlõs ütsik vana uibu viläpõllu pääl
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Piksepauk Pühäjõõ veeren
 •  
 • Häätegemiskeskus sai huu sisse poodist
 •  
 • Teküs luudusõhoitja sai mälehtüspingi
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Tulviste Hele sai luuduskaitsõ seldsi auliikmõs
   
  Mõnistõ muusõumi juht, Eesti luuduskaitsõ seldsi (ELKS) Varstu osakunna asõesimiis Tulviste Hele valiti luuduskaitsõ seldsi auliikmõs – tä om Vanalt Võrumaalt ainukõnõ, kellele seo avvunimi om antu.

  Hele om eloaig maal vii veeren elänü ja luudusõga kokku kasunu. Vanan-Antslan opsõ tä põllumajandust. Perän kohrut’ tuu as’a viil ülikoolin üle.

  1988. aastast sai timäst Mõnistõ muusõumi juhataja. Kõik uma elo om Tulviste Hele huulnu luudusõst. Tä om Eesti orhideeklubi ja ornitoloogiaklubi liigõ.

  Ku Mõnistõlõ naati kaivandust planiirmä, oll’ Tulviste Hele edimäne, kiä ai ka uma mehe Urmasõ kotust juba hommugu hämäräga vällä, et kaia, kas om sääl kaivanduisi maa pääl kotkit va meltsit nätä. Perän otsõ joba puul Mõnistõ ja Karisöödü küllä nuid tsirkõ takan.

  Tõsõ jäl naksivä timä pallõmisõ pääle maaha vahtma ja haina seest orhideesit otsma.

  Tuud suurt luudusõ hoitjat hinge omma tähele pandnuva ka tõsõ ja selle Tulviste Helele luuduskaitsja auliikmõ nimi antigi.

  Silla Silver,
  ELKSi Varstu osakunna juht
   
  Tulviste Hele.
  Pilt eräkogost
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin