Nummõr' 316
Põimukuu 26. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Kikka-pido Valgjärvel
 • Uudissõ
   
 • Tulviste Hele sai luuduskaitsõ seldsi auliikmõs
 •  
 • Hõpõnõgla-näütüs Võrol
 •  
 • Ehitüse opitüü kingiti Kauksi latsiaialõ
 •  
 • Lindmetsa Harri näüdäs’ kodukandi rahvalõ plaati
 •  
 • Võromaa laulu presidendi man
 • Märgotus
   
 • Viska är vai hoia alalõ?
 •  
 • Ärke ajagõ süküst musta kotti!
 •  
 • Midä kõnõlõs ütsik vana uibu viläpõllu pääl
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Piksepauk Pühäjõõ veeren
 •  
 • Häätegemiskeskus sai huu sisse poodist
 •  
 • Teküs luudusõhoitja sai mälehtüspingi
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Kirä
   
  Üts värvipleiäts

  Sõast oll’ müüdä viis aastat, ku ma opsõ Vahtsõliina kooli 5. klassin. Poodin es olõ suurt midägi müvvä, ka koolis tarvilikku oll’ harva löüdä.

  Mi klassin olli õnnõgi Jaki Vilmal värvipleiädsi.

  Ütel pääväl ütel’ oppaja, et Jaki Vilmal om üts värvipleiäts ärä varastõt. Tuu aoni es olõ koolin üttegi vargust kuulda olnu. Terve kuul oll’ är hiitünü: «koolin om varas!»

  Ku ma sis kodo lätsi, hõiksi joba ussõ päält: «Jaki Vilmal om üts värvipleiäts är varastõt!»

  Õdagu koton imä ja esä arutiva, kelle lats külh varas om. Nä löüdsevä, et mi külän ja ka tõsõn külän olõ-i üttegi vargaperet – jo sis üts lats tekk’ rumalast pääst ulli tembu.

  Mõnõ päävä peräst ilmu tuu värvipleiäts Vilma lavva pääle tagasi. Jo sis oll’gi nii olnu, nigu mu vanõmba arvssi.

  Hää oll’ tuudaigu koolin kävvü. Tuuperäst, et kõik olli sõbraligu, nii oppaja ku opja, kedägi es pilgata, es narrita ja häste opminõ oll’ väega moodun.

  Kisandi Juta Võro liinast


  Kultuurharidustüü kuul

  Ku süküs kätte jõudma nakkas, sis halgahtas iks miilde, kuis 1962. aastal Villändi kultuurikuuli kavvõst raamadukogundust opma lätsi.

  Üts mutikõnõ ütel’ mullõ: «Latsõkõnõ, no mis tuud raamadu hoitmist iks oppi om!»

  A midä kõkkõ tull’ teedä, et viiä lihtsä inemine raamatidõ manu: suurõ riigi majandust ja põllumajandust ja kultuuri.

  Esieränis süvält oll’ kirändüse lugõminõ ja oppaminõ, matõmaatiga ja füüsiga ja mis kõik viil!

  Ku parhilla padratas naid euronõudit, sis tulõ miilde hõrrõ ütiselämine, kon 12 sängü üten tarõn. Sääl mi sis aimi tarkust päähä, läbi nal’a ja naaru ja elust ja inemiisist kõnõldõn...

  Meid, võrukõisi, oll’ käpätäüs ja sis mi teimi võru keelen etendüisi, leimi laulujoru valla... Võrumaalt oll’ Otsa Maie, Ploomi Mai ja Kapi Miia – kõik jäivä ammõtilõ truus.

  36st opjast lõpõt’ üte jutiga õnnõ kuus. Osa jäi maaha: saiva mehele ja tull’ latsõuutminõ... Osa anni alla – pall’u rassõ oll’. Ma murri käeluu ja sis tiidse, et om otsan mu kuul. A kuul tull’ vasta, and’ paprõ ja ma iks sai joonõ pääle. Noh ja pääle kuuli sai ka mehele.

  Nüüt om olnu nii kultuurikooli ku võrukõisist raamadukogutüütäjide kokkutulõgi ja sis mi imehtämi ja tulõtami miilde, kes kuis toimõ sai vai ütstõist avitõdi.

  Raudkatsi Ene,
  võrokõnõ Kurõmaalt
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin