Nummõr' 316
Põimukuu 26. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Kikka-pido Valgjärvel
 • Uudissõ
   
 • Tulviste Hele sai luuduskaitsõ seldsi auliikmõs
 •  
 • Hõpõnõgla-näütüs Võrol
 •  
 • Ehitüse opitüü kingiti Kauksi latsiaialõ
 •  
 • Lindmetsa Harri näüdäs’ kodukandi rahvalõ plaati
 •  
 • Võromaa laulu presidendi man
 • Märgotus
   
 • Viska är vai hoia alalõ?
 •  
 • Ärke ajagõ süküst musta kotti!
 •  
 • Midä kõnõlõs ütsik vana uibu viläpõllu pääl
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Piksepauk Pühäjõõ veeren
 •  
 • Häätegemiskeskus sai huu sisse poodist
 •  
 • Teküs luudusõhoitja sai mälehtüspingi
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Ärke ajagõ süküst musta kotti!<
   
  No nakkas õkva jälki vahtsõnõ kooliaasta pääle, illos kirriv süküs uut iih. Tuu man tege minno üts asi kurvas – kuis liinah luudusõga ümbre käüdäs.

  Joba minevä süküs arotimi vanaimäga, mille külh egäh liinah nii suurõ huuga puid maaha võetas. Esieränis ei salli puid koristamisfirma. Ku nägevä, et puust satas leht, sis hõikasõ koorih: õudus! Kirvõs kätte ja võtva maaha ilosa tsirelipuu mäe pääl.

  A latsõ hõiskasõ, ku nägevä sügüse kirivät lehte liugõlõmah. Kävemi mäe pääl, koh tii veereh oll’ innembä pall’o rohohainu. No olõ-i üttegi inämb. Hain niidetäs nii juurõst är, et sääl ei kasu inämb midägi. Nii ei olõ inämb paisõlehte, kortslehte, tiilehte, ütte pikkä kõllatsidõ häitsmidega, vist vägihain, olõ-i inämb ammu! Asõmõlõ om kasunu sammõl.

  Jaapanlaisilõ, kes meil küläh käve, miildü võiulill, mis oll’ är häitsenü – tuu valgõ siimnepall. Ku seo pügämise ull’us edesi lätt, kasu-i pia võiulilligi.

  Kuldkõlladsõ puulehe vihmadsõ ja pilveh ilmaga omma sügüse latsilõ nigu päävälapikõsõ rõõmsat miilt tegemäh.

  A minevä aasta ma joba näi, kuis kirriv süküs musta kotti aeti. Loi kokko, sai ütsä kastani all 37 kotti. Puiõ alt oll’ hain kõigi juuriga är kraabit ja ei üttegi kastanimunna. Koristusfirma tädil olli karmani punnih.

  Lätsi mano ja ütli: olõ nii hää inemine ja jätä naa muna iks maaha! Tä nakas’ pakma umast karmanist. Es taha ma tõsõ karmanist ja võõra käega võetut. Kastanil om ravijõud ja piät võtma uma käega.

  Mille es võinu jättä ilosit kirivit lehekeisi ja kastanimunnõ latsi rõõmus kavvõmbas morro ehtmä? Ildampa sügüse jõud noid jo viil külh är kraami.


  Mõtsa Loona (12), võrokõnõ Tartost
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin