Nummõr' 316
Põimukuu 26. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Kikka-pido Valgjärvel
 • Uudissõ
   
 • Tulviste Hele sai luuduskaitsõ seldsi auliikmõs
 •  
 • Hõpõnõgla-näütüs Võrol
 •  
 • Ehitüse opitüü kingiti Kauksi latsiaialõ
 •  
 • Lindmetsa Harri näüdäs’ kodukandi rahvalõ plaati
 •  
 • Võromaa laulu presidendi man
 • Märgotus
   
 • Viska är vai hoia alalõ?
 •  
 • Ärke ajagõ süküst musta kotti!
 •  
 • Midä kõnõlõs ütsik vana uibu viläpõllu pääl
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Piksepauk Pühäjõõ veeren
 •  
 • Häätegemiskeskus sai huu sisse poodist
 •  
 • Teküs luudusõhoitja sai mälehtüspingi
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Tervest tammõtüvest vällä raotut pinki ehtvä üükulli.
  Silla Silveri pilt
   
  Teküs luudusõhoitja sai mälehtüspingi
   
  Silla Silver
  ELKSi juhatusõ liigõ
  ELKSi Varstu osakunna esimiis

  Põimukuu 16. pääväl panti Rõugõ kihlkunda Varstu valda Pähnile tammõpuust mälehtüspink inneskidse Roosa mõtskunna ülembäle Denksi Vellolõ.

  Pingi tegemist kõrrald’ Eesti luuduskaitsõ seldsi (ELKS) Varstu osakund, mille Vello esi ligi 45 aastat tagasi käümä tõmmas’.

  Platsin olliva ELKSi asõesimiis Telgmaa Juhan, RMK Võru mõtsamajandi juhataja Palo Agu, Mõnistõ vallavanõmb Roobi Katrin ja volikogu esimiis Lindebergi Tõnu, ümbretsõõri luuduskaitsja, Vello umadsõ, pall’u Krabi, Pähni, Varstu ja Mõnistõ rahvast.

  Seo aasta piimäkuu tõsõl pääväl saiõ Denksi Vello surmast kümme aastat. Tä oll’ umal aol ligi 40 aastat Roosa mõtsaülemb, kedä tunti üle Eesti. Timä alostõt oll’ ka Krabi koolimõtskunna tüü ja maaha märgitü Paganamaa matkatii. Terve Eestimaa koolimõtskunna tüütivä timä tettüide juhendidõ perrä.

  Vello lei Varstu muinsuskaitsõ klubi ja raamaduklubi, vidi vahtsõst käümä Eesti mõtsaülembide ütisüse ja oll’ valitu ka noidõ esimehes.

  Tüü kõrvalt kõrrald’ tä rahvalõ välläsõitõ, möi nuuri puid ja raamatit ja kõrrald’ koolilatsilõ ja suurilõ mõtsapäivi. Viil tekk’ tä mõtsaeräkunna, uma valimisliidu ja lõpus valiti tä ka Varstu vallavolikogu esimehes.

  Viimäne suurõmb ettevõtminõ oll’ Vellol Eestimaa Lõunatipu matkatii tetä.

  Kangsti mehe Uibu Jaani antust suurõst tammõst lõiksi pingi vällä Elva tütrigu Irsi Anni ja Tiidori Mariina. Peenembä kirä tekk’ pingi pääle Võrumaa miis Russi Olev.

  Seo pink om nigu luudu keväje jälki tüüle nakanu Pähni luuduskeskusõ kõrvalõ, kon nätä õgasugumaidsi näütüisi ja kon võit liblikit ja puid tundma oppi. Loodami, et rahvas, kiä Pähnile vai Paganamaalõ putus, leüd ka aigu pingi pääl jalgu puhada ja mõtõlda, midä timä esi om luudusõ hoitmisõs jõudnu är tetä.
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin