Nummõr' 316
Põimukuu 26. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Kikka-pido Valgjärvel
 • Uudissõ
   
 • Tulviste Hele sai luuduskaitsõ seldsi auliikmõs
 •  
 • Hõpõnõgla-näütüs Võrol
 •  
 • Ehitüse opitüü kingiti Kauksi latsiaialõ
 •  
 • Lindmetsa Harri näüdäs’ kodukandi rahvalõ plaati
 •  
 • Võromaa laulu presidendi man
 • Märgotus
   
 • Viska är vai hoia alalõ?
 •  
 • Ärke ajagõ süküst musta kotti!
 •  
 • Midä kõnõlõs ütsik vana uibu viläpõllu pääl
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Piksepauk Pühäjõõ veeren
 •  
 • Häätegemiskeskus sai huu sisse poodist
 •  
 • Teküs luudusõhoitja sai mälehtüspingi
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Ruitlasõ Olavi,
  kõgõ nälätsemb miis
   
    
  Ku antas, sis süü!
   
  Käve presidendi vastavõtul. Eesti riigi vahtsõst esisaisvas saamisõ 23. aastapäävä puhul.

  Hummogu käve Humanast läbi ja osti säitsme euro iist pindsagu. Sääl piät illos olõma, inemise kaesõ ja pildistäjä omma platsin. Pääväsärk mul oll’, vahtsõnõ, pakin. Egä inemine piät rassõl aol valmis olõma, et tedä kohegi kutsutas.

  Kõlarist lasti tsirgulaulu. Väikumbist tsirkõst varõssõ vaakmisõni vällä. Vahepääl kõnõl’ president Ilves ilosa kõnnõ. A pikält tä kõnõlda es saa, selle et süük jo ei ooda ja jahus är.

  Sõs lasti lauda ja kõik inemise teivä näo, et nä ei olõ sinnä süümä tulnu.

  Ma nõsti neli kõrda praadikardokat ja kalla, egä kõrd saisi turvakaamõra poolõ säläga. Ja ku näoga pidi olõma, sõs tei näo, et süük käü suun ümbre.

  Ku esisaisvas saamisõst om jutt, sõs tulõ as’a tähtsüse perrä järekõrda panda. Muido tõnõ kõrd ei kutsuta.
  Egäsugutsit seltskunnategeläisi oll’. Laanõots, Vormsi Enn, õiguskantsler Teder...

  Ega seltskunnategeläne koton süvvä ei tiiki, tedä kutsutas kõik aig kohegi, kon om joba süük lavva pääl.

  Ku säändse tsõõri sisse saat, sõs ei piä sa märgotama, kuis sa järgmädse rahapääväni vällä vitä. Mõni bankett, mõni vastavõtt, vahepääl tetäs mõni näütüs vallalõ...

  Kõrd tulõ Tal’nahe mõni Obama, tõnõkõrd mõni niisama, egäl puul pakutas süvvä ja juvva.

  Kõrralik seltskunnategeläne ei võta terve päiv pindsakut maaha – kost sa tiiät, kuna jälki midägi pakutas.

  Ja om tävveste võlssarvaminõ, et seltskunnategeläses olõminõ nõud määnestki tuntust.

  Poolõ vastavõtulõ tulõja olli pensionääri. Ma es tunnõ üttegi.

  Kõik kulssiva kõnnõ är ja joosiva lauda. Säläga turvakaamõra poolõ, kühvliga taldrigu pääle ja peoga suuhtõ. Lõvva rasvadsõ, silmä kolesterooli täüs.

  Ma ei saa arvo, mille ülejäänü pensionääri nälgüse ja seltskunnategeläisis ei nakka. Pelgäse umma kommunistlikku minevikku? 40 aastat tagasi saadut Tüüpunalipu ordõnit?

  Lubagõ naarda, vastavõtul näi tervet portsu kommunistõ. Kõik kommunisti olli platsin: ega inemine tuuperäst nälgä ei saa koolda, et tä kommunist oll’.

  Parteipoodist saadu suidsuvorsti maikki om ihost ammu kaonu, no om aig joba midägi tegüsät pääle haugada...

  Mu kimmäs arvaminõ om, et ku kõik kommunisti ja kommunismi ohvri võiva presidendi vastavõtulõ tulla, sis kõik kapitalismi ohvri võiva kah! Naid jakkus! Hääd vahtsõst esisaisvas saamist ja hääd isso edespiditses kah!
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin