Nummõr' 315
Põimukuu 12. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Raotu ristimõts sund kaarti tävvendämä
 • Uudissõ
   
 • Mett om veidü, hind om korgõmb
 •  
 • Osolan peeti Kaika suvõülikuuli
 • Märgotus
   
 • Hussisõna tohtri asõmõl
 •  
 • Hussisõna peränd’ esä vanaimä
 •  
 • Vanavanaesä hussisõna
 •  
 • Suits sõnno iist
 • Elo
   
 • Kõgõ jämmemb jallai essütäs
 •  
 • Leevil mängiti «VõhanduVeere Vabariiki»
 •  
 • Väkev Ruusmäe kooli kokkotulõk
 •  
 • Tulõ perämädse mõtsavele matk
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Kaplinski Jaan kõnõlõs umast vahtsõst raamadust «Mõtsa ja tagasi».
  Harju Ülle pilt
   
  Osolan peeti Kaika suvõülikuuli
   
  8.-10. põimukuu pääväni peivä võrokõsõ Urvastõ kihlkunnan Osolan 26. Kaika suvõülikuuli.

  Kokkotulnu saiva inämb teedä Osola kandi ja säält peri inemiisi kotsilõ. Eläväs läts’ märgotaminõ Võromaa tulõvigust.

  Iloõdagil sai tandsi lõõdsamuusiga perrä ja ka näütüses kullõlda, kuis kõlas oopõri- ja operetilaulja Puura Väino duett kirä- ja joosumehena tunnõdu Contraga.

  Suvõülikooli põnõvambist teemadest saa lukõ järgmiidsist lehtist.

  UL
   
  Puura Väino (hääd kätt) om pandnu Contralõ ette duetti laulda.
  Harju Ülle pilt
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin