Nummõr' 315
Põimukuu 12. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Raotu ristimõts sund kaarti tävvendämä
 • Uudissõ
   
 • Mett om veidü, hind om korgõmb
 •  
 • Osolan peeti Kaika suvõülikuuli
 • Märgotus
   
 • Hussisõna tohtri asõmõl
 •  
 • Hussisõna peränd’ esä vanaimä
 •  
 • Vanavanaesä hussisõna
 •  
 • Suits sõnno iist
 • Elo
   
 • Kõgõ jämmemb jallai essütäs
 •  
 • Leevil mängiti «VõhanduVeere Vabariiki»
 •  
 • Väkev Ruusmäe kooli kokkotulõk
 •  
 • Tulõ perämädse mõtsavele matk
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Suits sõnno iist
   
  1961. aastaga mahlakuu viimätsil päivil olli ma kotoh latsõuutmisõ puhkusõl. Talvõs keldrihe pantu mahla ja sahvti naksi otsa saama. Tull’ miilde, et sügüse, ku suu pääl siini otsmah käve, näi mättide pääl ilosit suuri kurõmarju. Es olõ sis aigu näid korjama minnä.

  Miis sai tüüst vaba päävä. Märgotimi minnä suuhu kurõmarju otsma. Võtimi korvikõsõ käe otsa ja naksimi astma. Ku peräle jõudsõmi, näimi, et mättä olli verevit kurõmarju täüs. Naksimi kipõstõ korjama.

  Äkki kuuli ands’akut hellü, nigu olõs kiäki susisõnu. Kai ümbretsõõri, a es näe kedägi. Korvi saiva marju täüs ni mõtlimi kodo poolõ astma naada. Sis kuuli jälki võõrast hellü. No näi mättä pääle kerrä kerinüt hussi – pää pistü ja susisi. Jäimi saisma, et kaia, mis huss edesi tege. Siug nakas’ aigupiteh mättä otsast alla ruumama ja jätt’ meid tühjä kotust vahtma.

  Kotoh ütli ämmäle, et mi näimi suuh mättä pääl hussi. A sis lugi ämm mullõ pikä epistli. Tä nimmas’, et ku lastuutja naanõ näge hussi, või lats viganõ tulla. Täl võiva silmä üle pää ja kõõrdu saia. Kohe imä hussi nägemise aigu käe kihä pääle pand, tuu kotusõ pääle või latsõlõ midägi halva kassu. Noidõ häti vasta pidi olõma ütsainus rohi – latsõ pääle tulõ piibu- vai suidsusavvu puhku.

  Nätäl peräst mar’ahkäümist sündü mul tütär. Ku haigõmajast kodo sai, ütel’ ämm, et latsõlõ piät egä hummogu suidsusavvu näkko puhkma. Mul miis oll’ kõva suidsutegijä, nii et võõrast suidsumiist es olõ vaia otsi. Latsõl es olõ hätä midägi. Mõnõ nädäli peräst jätimi tuu ravikuuri maaha. Ei tiiä, kas avit’ suidsusavvuga tossutaminõ vai olõ-s vanno inemiisi ettekuulutaminõ õigõ.

  Sebä Lea
  Vahtsõliina khk
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin