Nummõr' 315
Põimukuu 12. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Raotu ristimõts sund kaarti tävvendämä
 • Uudissõ
   
 • Mett om veidü, hind om korgõmb
 •  
 • Osolan peeti Kaika suvõülikuuli
 • Märgotus
   
 • Hussisõna tohtri asõmõl
 •  
 • Hussisõna peränd’ esä vanaimä
 •  
 • Vanavanaesä hussisõna
 •  
 • Suits sõnno iist
 • Elo
   
 • Kõgõ jämmemb jallai essütäs
 •  
 • Leevil mängiti «VõhanduVeere Vabariiki»
 •  
 • Väkev Ruusmäe kooli kokkotulõk
 •  
 • Tulõ perämädse mõtsavele matk
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Vanavanaesä hussisõna
   
  Mu imä Ida, tütrikun Adamson, elli 96aastadsõs. Tedä, vaestlast, kasvativa vanaesä Saksa Daniel ja vanaimä Liiso Hannustõ külän Kasaritsa lähkün. Nä olli suurõ talo maa pääl popsi.

  Daniel käve talonigõ mano päivilidses. Külärahvas tiidse, et täl oll’ perit luuduslik võim. Perremehe, kes tedä tüü iist masmisõga petsevä, kannativa piagi õnnõtust: jäivä talost ilma, lätsi vangi, näil oll’ palaminõ. Arvati, et tä tiid ka hussisõnno.

  Imä oll’ lats, ku näide puul olli keväjädse sitavidämise talgo. Talgoliisilõ oll’ lõunas laud nõstõtu vällä muro pääle: muldpõrmanduga majakõsõn oll’ pall’o kirpõ. Süüdi klimbisuppi ja käest kätte käve ümbre putõl hans’aga.

  Danieli naati naardma, et ega tä periselt iks hussisõnno ei tiiä külh. Vanaesä pand’ tuud lõpus pall’os, tull’ lavva takast vällä ja nakas’ midägi hindä ette lausma. Pia naksi mitmõsugudsõ hussi võsust talgoliidsi mano vällä vingõrdama. Näid oll’ pall’o ja tull’ mugu mano. Majaedine mäekülg oll’gi võsunõ ja hussõst rikas. Ütski miis es ütle üttegi sõnna ja kõik olli hirmu täüs – hussõ oll’ kõgõ pelätü. Ja nii pall’o hussõ es olõ kiäki nännü.

  Sõs võtsõ Daniel kõovitsa, rehkse tuuga kergele ja ütel’ jälki tassakõistõ määndsitki sõnno. Hussi naksiva võssu tagasi minemä. Talgoliidsil oll’ no miil haigõ ja nall’a inämb es tetä.

  Ku tull’ viimäne elopäiv, oll’ vanavanaesäl rassõ koolda. Vast tuuperäst, et kiäki es taha timä käest hussisõnno üle võtta.

  No kasusõ maja asõmõl Kasaritsa–Rõugõ suurõtii perve pääl suurõ puu. Sinnä sai külvetü imä tuhk, nigu oll’ timä viimäne tahtminõ.

  Kummi Kaupo
   
  Koha Priidu tsehkendüs
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin