Nummõr' 315
Põimukuu 12. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Raotu ristimõts sund kaarti tävvendämä
 • Uudissõ
   
 • Mett om veidü, hind om korgõmb
 •  
 • Osolan peeti Kaika suvõülikuuli
 • Märgotus
   
 • Hussisõna tohtri asõmõl
 •  
 • Hussisõna peränd’ esä vanaimä
 •  
 • Vanavanaesä hussisõna
 •  
 • Suits sõnno iist
 • Elo
   
 • Kõgõ jämmemb jallai essütäs
 •  
 • Leevil mängiti «VõhanduVeere Vabariiki»
 •  
 • Väkev Ruusmäe kooli kokkotulõk
 •  
 • Tulõ perämädse mõtsavele matk
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Hussisõna peränd’ esä vanaimä
   
  Hussisõna raviva, tiiä tuud umast perrest. 86aastanõ täditütär viil eläs Räpinäh, timä om nännü hussist pantut. Oll’ nigu helm paistõh. Paistus oll’ pia süämehe vällä lännü, üüga olõs tuu miis kimmähe koolnu.

  A ollõv mu kadonu esä viidü sinnä hussisõnnoga. Nigu esä oll’ hussisõna är lugõnu, oll’ nakanu paistus alla minemä ja järgmädses pääväs oll’ kaonu.

  Ma esi sai kah hussi käest salvada. Lätsimi vanõmba sõsaraga palokilõ. Oll’ põimukuu. Ütekõrraga tsähväs’ mullõ nigu kipõ kõovitsaga jala pääle. Näi ka viil, ku minemä läts’.

  Tuu oll’ teedä, et ku huss om salvanu, sis ei tohe kunagi minnä tulihuunõhe – huunõhe, kon korsna pääl ja puid palotõdas. Sis lätt paistus viil hullõmbas. Nii ma olligi aidah.

  Esä sõs lugi nuu sõna ja ma olli aidah kats nädälit. A terves sai ja elä – olõ 83 aastat vana.

  Meid oll’ neli last. Esä ütel’, et ku tä vanas ja haigõs jääs, taht mullõ nuu sõna anda. Ja nii läts’ kah. Esä käest es mõista kah’os midägi mano küssü. Õnnõ nii pall’o kõnõl’, et nuu sõna andsõ tälle timä kadonu vanaimä. Ja et nuu sõna omma piiblih olõmah. Ma olõs võinu küssü, et kohkottal – piibli om jo suur!

  Kas piät hussisõnno edesi andma? Mu teedä määnestki kohust ei olõ. Läät mulda näidega, ku ei anna.
  A ku annat, sis inne piät katõkismusõst mõttõh meieesäpalvõ lugõma.

  Noid sõnno võit edesi üteldä, a parõmb om kirota. Parõmb, ku kirotat sinidse paprõ pääle.

  Polli Elsa
  Räpinä khk
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin