Nummõr' 315
Põimukuu 12. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Raotu ristimõts sund kaarti tävvendämä
 • Uudissõ
   
 • Mett om veidü, hind om korgõmb
 •  
 • Osolan peeti Kaika suvõülikuuli
 • Märgotus
   
 • Hussisõna tohtri asõmõl
 •  
 • Hussisõna peränd’ esä vanaimä
 •  
 • Vanavanaesä hussisõna
 •  
 • Suits sõnno iist
 • Elo
   
 • Kõgõ jämmemb jallai essütäs
 •  
 • Leevil mängiti «VõhanduVeere Vabariiki»
 •  
 • Väkev Ruusmäe kooli kokkotulõk
 •  
 • Tulõ perämädse mõtsavele matk
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Tulõ perämädse mõtsavele matk
   
  Paidra külän sündünü Eesti viimäne mõtsaveli Sabbe Alfred olõs saanu timahava 19. põimukuu pääväl 105 aastat vanas.

  Paidra küläseltsing kõrraldas tuul puhul 20. põimukuul kell 12 matka. Seltsing om paika pandnu Sabbe-nimelidse matkaraa joba katõssa aastat tagasi. Hoiami kõrran Paidra mõtsa seen mälehtüskivvi.

  Matkamisõ rada saa algusõ küläseltsingu näputüütarõ mant Võhandu jõõ perve pääl.

  Mintäs kõrra ka läbi jõõ, samba man om väikene piknigupiätüs. Rada om 5 km ja 400 m pikk. Teedüst saa mano tel 5621 8662.

  Riitsaarõ Lainõ
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin