Nummõr' 315
Põimukuu 12. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Raotu ristimõts sund kaarti tävvendämä
 • Uudissõ
   
 • Mett om veidü, hind om korgõmb
 •  
 • Osolan peeti Kaika suvõülikuuli
 • Märgotus
   
 • Hussisõna tohtri asõmõl
 •  
 • Hussisõna peränd’ esä vanaimä
 •  
 • Vanavanaesä hussisõna
 •  
 • Suits sõnno iist
 • Elo
   
 • Kõgõ jämmemb jallai essütäs
 •  
 • Leevil mängiti «VõhanduVeere Vabariiki»
 •  
 • Väkev Ruusmäe kooli kokkotulõk
 •  
 • Tulõ perämädse mõtsavele matk
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Väkev Ruusmäe kooli kokkotulõk
   
  2. põimukuul sai Ruusmäel Rogosi mõisahoovin kokko ligi 400 inemist, kiä olli kunagi opnu vai tüütänü Ruusmäe koolin. Tähistedi Ruusmäe hariduselo 180. ja Ruusmäe kooli 150. aastapäivä.

  «Kõgõ ilosamb mu meelest oll’, et tuu päävä idee vällämõtlõja ja kõrraldaja olli kõik Ruusmäe kooli kunagidsõ opilasõ. Tegijit oll’ tõtõstõ hulga ja kõkkõ tetti väega ütel meelel,» kitt’ kokkotulõkil käünü inneskine oppaja Oro Leili. «Esi tennä väega valla kultuuritüü juhti Pärnapuu Sirjet, kiä ettevalmistuisi juhat’.»

  Ruusmäe kuuli ammõtlikult eräle inämb ei olõki. Et latsi jäi veitüs, viidi 2000. aastal Haani valla kats kuuli ütidse juhtmisõ ala ni kuul sai nimes Haani-Ruusmäe põhikuul, 2011. aastast Haani kuul ja Ruusmäele om nügädses jäänü õnnõ kolm klassi.

  Aktusõl mälestedi inneskiidsi koolilatsi ja tüütäjit, kiä joba tõõsõn ilman, ja tulõtõdi umma kooliaigu miilde.

  Tervitüses kõnõli vallavanõmb ja vallavolikogo esimiis, matõmaatigaprofesri Ua Peep ja Pedasõ Arvet, kavvaaignõ direktri Partsi Elmar ja parhillanõ Haani kooli direktri Veeroja Urmas.

  Esieränis hulga oll’ kohalõ tulnu vanõmbit lõpõtajit, kellel aastit joba 80 ümbre.

  Krigulihe ja Pütsepäle saiva pantus mälehtüstahvli.

  Kriguli küläkoolin (1864–1876) ja Pütsepä algkoolin (1876–1934) opsõva latsõ inne, ku kuul mõisahe tuudi.
  Latsi opas’ joba 1834. aastal Rogosi kõrtsnik – tuust aost om arvõstõt ka Ruusmäe haridusello.

  Õdaguspoolõ peivä viis oppajat klassõn koolitunnõ: eesti kiil, vinne kiil, kunst, luuduslugu, algklassioppus.
  Mõni oppaja pidi tunni mitu kõrda vahtsõst andma – huviliidsi oll’ nii hulga.

  UL
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin