Nummõr' 315
Põimukuu 12. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Raotu ristimõts sund kaarti tävvendämä
 • Uudissõ
   
 • Mett om veidü, hind om korgõmb
 •  
 • Osolan peeti Kaika suvõülikuuli
 • Märgotus
   
 • Hussisõna tohtri asõmõl
 •  
 • Hussisõna peränd’ esä vanaimä
 •  
 • Vanavanaesä hussisõna
 •  
 • Suits sõnno iist
 • Elo
   
 • Kõgõ jämmemb jallai essütäs
 •  
 • Leevil mängiti «VõhanduVeere Vabariiki»
 •  
 • Väkev Ruusmäe kooli kokkotulõk
 •  
 • Tulõ perämädse mõtsavele matk
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Leevil mängiti «VõhanduVeere Vabariiki»
   
  Veriora valla Leevi külä näütetsõõr Pungad mängse uma kandi küllipääväl (9.08.) umamiilset ja ütsjago umakiilset näütemängu «VõhanduVeere Vabariik».

  Terve suvi tetti pruuvi ja peräkõrd sai rahvas nätä, kuis 24 uma kandi inemisel (sääl seeh 11 latsõl) mängmine vällä tulõ.

  Tükü säädse lava pääle Mendriku Helle. Sisu kor’as’ tä kokko Internetist. Tükk sai rohilidsõ mõttõviiega ja umma kiilt kõnõli sääl nuu, kinkal tuu parõmbalõ vällä tull’.

  Sisust: mehe leüdse, et tulõ lüvvä Eesti Vabariigist eräle ni tetä uma riik, selle et geoloogi ollõv Ärni nurmõ päält naftat leüdnü. Mehe arvssi, et rahha nakkas tulõma ja kõigist VõhanduVeere riigi inemiisist saava miljonääri. Jaotõdi ministrikotussit, kutsuti kokko kuuholõk, kohe tull’ esiki USA saadik ummi nõudmiisiga. Ku esieränis rõõmsa geoloogi sisse sattõva, tull’ vällä, et hoobis kütüssevaat oll’ ümbre lännü ja uma riigiga oll’gi krõska. Lõpp oll’ hää: Võhandu jõgi jäi tsolkmalda, puhast vett es piäki nakkama vaatõga küllä vidämä. Hainamaa jäivä kah alalõ.

  Lõpuloitsuh tuudi vällä, et kõik, mis meil parhilla hääd um, jäägu alalõ: nurmõ, lättide vii, mõtsu vaikus, võro kiil ja kodojõgi pühä Võhandu.

  Näütemängu lavalõ tuumist tugõsi Vana Võromaa kultuuriprogramm ja Kodaniguütiskunna tsihtkapitaal.

  Liiva Aasa
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin