Nummõr' 315
Põimukuu 12. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Raotu ristimõts sund kaarti tävvendämä
 • Uudissõ
   
 • Mett om veidü, hind om korgõmb
 •  
 • Osolan peeti Kaika suvõülikuuli
 • Märgotus
   
 • Hussisõna tohtri asõmõl
 •  
 • Hussisõna peränd’ esä vanaimä
 •  
 • Vanavanaesä hussisõna
 •  
 • Suits sõnno iist
 • Elo
   
 • Kõgõ jämmemb jallai essütäs
 •  
 • Leevil mängiti «VõhanduVeere Vabariiki»
 •  
 • Väkev Ruusmäe kooli kokkotulõk
 •  
 • Tulõ perämädse mõtsavele matk
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Juhtkiri: Usu vai är usku, a parõmb är putku
   
  Tahtnu es olla tuu harvesterimehe nahan, kelle käsi vaot’ nuppi ja massin võtt’ maaha puu, mille sisse oll’ inemise käsi ragonu risti umalõ manalatiile lännüle sugulasõlõ. Inemise hingepuu.

  Ragojal joht häste ei lää – tuun omma ütte miilt nii keriguopõtaja ku maausku inemise. Vana Võromaa kommõ kadonukõsõlõ puu sisse rist tetä om nii vana, väkev ja kimmäs, et kõik tundva üttemuudu: ristipuud rako ei tohe.

  Põlva kandi rahval om viil meelen, kuis Rosma ristipuiõ ragojidõ massina pääle sattõ puu ja pitsit’ massina tagaklaasi purus. Ja tuu om õnnõ üts lugu, midä suurõmb rahvas tiid.

  «Ku mi nuu ütsigu puu tii viirde jätämi, sis torm murd nigunii maaha,» seletäse ragoja sakõst. A tuuperäst jätsegi RMK Saru ristimõtsa jaos tii viirde kasuma parra mõtsasiilukõsõ, ku takast mõtsa maaha võtt’.

  RMK ütles, et näide mehe tõtõst es tiiä, et Rauskapalun ristipuu omma (es nakka puid üle kaema kah). RMK om mitu aastat tagasi lubanu, et ristipuid ei rao ja tuu asi juhtu kogõmalda. Usu, et nii oll’gi, ja looda, et seost opitunnist om peräkõrd niipall’o kassu, et ristipuiõ andmõbaas saa perändkultuuri andmõbaasi sisse är pantus.

  Inemise, kaegõ kimmäle ka uma perre ristipuu üle ja andkõ noist teedä: mõtsa raotas parhilla armõdu pall’o ja saa-i kimmäs olla, et egän kotussõn targa inemise taa as’a man toimõndasõ.
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin