Nummõr' 315
Põimukuu 12. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Raotu ristimõts sund kaarti tävvendämä
 • Uudissõ
   
 • Mett om veidü, hind om korgõmb
 •  
 • Osolan peeti Kaika suvõülikuuli
 • Märgotus
   
 • Hussisõna tohtri asõmõl
 •  
 • Hussisõna peränd’ esä vanaimä
 •  
 • Vanavanaesä hussisõna
 •  
 • Suits sõnno iist
 • Elo
   
 • Kõgõ jämmemb jallai essütäs
 •  
 • Leevil mängiti «VõhanduVeere Vabariiki»
 •  
 • Väkev Ruusmäe kooli kokkotulõk
 •  
 • Tulõ perämädse mõtsavele matk
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Ruitlasõ Olavi,
  tiidüsmiis
   
    
  Lõikami viinast kassu!
   
  Käävä mändsegi kampaania, et viinamiihi vaossin hoita: «Är lasku sõpra vette!», «Är lasku sõpra rooli taadõ!».

  Selge pääga inemine ei tüki niisama hääst pääst kohegi, pur’on inemine om sagõhõhe ettevõtlikumb.

  Tõsõn ilmasõan anti soldaniilõ inne lahinguhe minekit 100 g viina. Lahingun oll’ vaia kah tõnõkõrd ujju ja massinidõga sõita. Pur’on soldan oll’ ettevõtlikumb, tegüsämb ja peläs’ kõvastõ veidemb.

  Tuud piäs tiidüslikul tasõmõl uurma, kuis alkoholist tullu saia, ja majandusõ elävämbäs tegemisel är tarvitama.

  Esites. Alkohol tege kultuuriinemises. Mu esä oll’ firmajuht, tõsinõ ja as’alik, a ku vahel kontorin pääle tüüd viina lask’, tull’ lauluga ussõ taadõ. «Mis ka ei juhtus, jää terves, Maria...» oll’ tuu laul ja ku trepikuast kuuli, sõs oll’ vaia kultuuriinemisele appi minnä ust vallalõ tegemä.

  Tõsõs. Alkohol tege diplomaatilidsõs. Om teedä salahus, et Tarto rahu kokkolepmisel oll’ Poska Jaan kõik aig maani täüs. Vinnemaa esindäjä Joffe ja Kukovski niisama. Sisu poolõst olliki nuu rahuläbikõnõlõmisõ Eesti ja Vinne delegatsiooni võikijuumisõ.

  Ku Vinne väe Eestist 1990. aastidõ algusõn vällä viidi, oll’ jälki põhiroll viinal. Pur’on Jeltsin kirot’ alla kõgõlõ, mis tälle ette tsusati. Olõs Lennart Borissi käest Kuriili saari küsünü, ei olõs tuust kah hätä tulnu. Parhilla olõs hää jaapanlaisiga millegi vasta vaihta.

  Kolmandas. Alkohol tege süämligus. Suur osa pur’on inemiisi nakkasõ täüs pääga ikma. Seo ikmine om sisemäne, tege hinge puhtambas.

  Alkoholiaktsiisist ja hasartmängumassust eläs mi kultuur. Põhisäädüs ütles, et Eesti riik om luudu eesti keele ja kultuuri alalõhoitmisõs. Tuust tulõgi, et kultuursõl rahval tulõ uma riigi ja kultuuri püsümise hääs juvva nigu elläi.

  A mille valitsus ei juu? Selle et valitsus ja riigikogo ei taha rahvaga dialoogi astu! Pur’on inemiisi vaihõl om dialoog müüdäpäsemäldä. A valitsus ja riigikogo ei taha dialoogi!
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin