Nummõr' 314
Hainakuu 29. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võromaa mõtsun marju ja siini iks om
 • Uudissõ
   
 • Perämäne rehepapi päiv
 •  
 • Savvusanna-nätäl Haanimaal
 •  
 • Pokumaal saa nätä hobõsõtüüd
 •  
 • Kaika suvõülikuul tulõ Osulan
 • Märgotus
   
 • Ojasaarõ Toomas: saatus vei Teppo pilli taadõ
 •  
 • Kõgõ suurõmba lõõdsakuninga pido
 • Elo
   
 • Kaalukoda ja muu sääne
 •  
 • Kildakõisi katõkümnendält Võro folkloorifestivaalilt
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Savvusanna-nätäl Haanimaal
   
  Haanimaal tulõ 8.–10. põimukuu pääväl neläs savvu- vai suidsusannanätäl.

  Edimädsel pääväl om Mooska talon sanna-perimüsmeditsiini opitarõ, oppas Sarvõ Mikk. Sannan om pruugit hulga esisugumaidsi sõnno, ütlemiisi ja suuvmiisi. Noidki saa oppi.

  Samal aol oppas Jalaja Aivar Ööbiksaarõ talon sannapalkõ tapitamist ja varamist. Päält tuud mindäs ütenkuun sanna ja iloõdagulõ Plaksi küllä Tuulõpesä tallo.

  Tõsõl pääväl saias kokko Haani rahvamajan, kost mindäs edesi sannu mano. Tetäs talgotöid, opitas sanna kütmä ja tetäs üten perrerahvaga süvvä. Õdagu saa sanna kah.

  Perämädsel pääväl saa Haanimaa savvusannuga tutvas tsõõrsõidu pääl, pääle naatas kell 11 Plaanilt Papi talost.

  Kelläst 13st omma huvilidsõ oodõdu Suurõ Munamäe suvõtarrõ, kon tetäs näputüüd, saa pruuvi rahvapille ja mekki lõkkõ pääl tettüt süüki. Munamäe tornin om sannanäütüs.

  UL
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin