Nummõr' 314
Hainakuu 29. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võromaa mõtsun marju ja siini iks om
 • Uudissõ
   
 • Perämäne rehepapi päiv
 •  
 • Savvusanna-nätäl Haanimaal
 •  
 • Pokumaal saa nätä hobõsõtüüd
 •  
 • Kaika suvõülikuul tulõ Osulan
 • Märgotus
   
 • Ojasaarõ Toomas: saatus vei Teppo pilli taadõ
 •  
 • Kõgõ suurõmba lõõdsakuninga pido
 • Elo
   
 • Kaalukoda ja muu sääne
 •  
 • Kildakõisi katõkümnendält Võro folkloorifestivaalilt
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Perämäne rehepapi päiv
   
  Puulpäävä, 2. põimukuu pääväl tulõ Kanepi kihlkunnan Jõgara külän Mesipuu talon kümnes perrepäiv «Rehepapi säidse ammõtit».

  «Kes ei olõ inne käünü, sis om perämäne võimalus kaema tulla,» kuts rehepapi päävä kõrraldaja, Mesipuu talo pernaanõ Krukovi Maie. Tä ütel’, et kõrraldas taad päivä perämäst kõrda.

  Timahava kõnõldas perrepääväl kõgõ inämb hobõsist. Näüdätäs Tori hobõst, hobõsõga tetäs haina, saa poniga sõita, oppi hobõsõ huuldamist ja ratsastamist.

  Rehepapi muu tegemise omma kah plaanin: poimitas korvõ, lüvväs katussõlastõ, aetas tõrva ja näüdätäs mesinigutöid.

  Mekki saa maa seen küdsetüt lammast ja tõisigi talosüüke.

  Saa nätä Kanepi harrastustiatri tükkü ja õdagu tulõ simman kah. Latsõ saava lusti mänguplatsi pääl.

  UL
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin