Nummõr' 75
Jürikuu 26. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Märke om rassõ saia
 •  
 • Saatõ rändäse Parmu nukast Koiva viirde
 •  
 • Vanast Võromaast võrokõisi jutu perrä
 •  
 • Suvõülikuul' Vana-Koiolan
 •  
 • Põlvan tulõ tandsupido
 • Elo
   
 • Kadajatolm om tervüses
 •  
 • Tal'na Võro selts' uut nuuri
 •  
 • Jüvä um alalõ
 • Märgotus
   
 • Võro vurdsust
 •  
 • Palo Kalev: sport' om kõgõ parõmb kasvatus!
 • Kirä
  Kagahiiq
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
   
  Jüvä um alalõ
   
  Aastapääväs kokko pant Tal'na Võro Seldsi raamatukõsõn um taad võrokõsõlõ umast esierälikku loogikat ja nall'asuunt. Tan um är trükit ka aastapääväpidol maaha mängit Kõivu Andsu näütemäng, miä pall'odõlõ miildü.

  Kuvõrd muial elävide võrokõisi hindäväljendüsen um alalõ taad mi esierälikku jüvvä? Noh tuud, et ku ütest as'ast nakatas kõnõlama vai kirotama, sõs jõudas hoobis tõsõ mano. Miä, nigu õkva vällä tulõ, olõ ei sukugi vähämptähtsä.

  Hää huu ja võro väega umma Müürsepä Külli, iistsaisusõ esinaasõ asõmigu kirätükü. Näütes jutt lauluandsambli Liiso ESTO 2004 päivil käügist. Riia liina sõidu algusast Tal'nan Estonia iin oll' teedä, «et Ivol om valgõ mikrobuss' katõtõiskümne kotussõgaq, nummõr' om 505 ja viil määndsegiq täheq kah (noid mi miilde es jätäq).» «No ja mis sis vällä tull' – üts' jumala juhuslik valgõ taksobuss' oll' jumala juhuslikult kellä kolmõ aigu üüse jäänüq uutma juhuslikkõ sõitjit, juhuslikult Estonia ette ja juhuslikult oll' bussi nummõr 505» (lk 69).

  Kogomikun om ka väärt aoluku – inemiste meelenpidämist. Tootseni Toivo um kirjä pandnu uma imä Hilda jutu ja Müürsepä Külli äiä Endli luu.
   
  Allasõ Tiia
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Täämbä viil saa vannu inemiisi käest kiilt ja kultuuri ammuta, hummõn' või olla joba ilda.

  Saatõ «Piiri pääl» tegijä soovitasõ ummi vanavanõmbidõga inämb juttu aia (ETV)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!