Nummõr' 313
Hainakuu 15. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Söögimeistri võistlõsõ Hurda Jakobi avvus
 • Uudissõ
   
 • Võro folkloorifestivalil kõnõldas juttõ
 •  
 • Lilli Ivo näütäs klaasijukõruisi
 •  
 • Kalamiihil tulõ teküs puulpäiv
 •  
 • Latsilaagri Karilatsin
 • Märgotus
   
 • Jalgpall minku kah mõtsa!
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Rõugõ krossiklubi kasus
 •  
 • Võrol oll´ romantigafestival
 •  
 • Võrokõsõ kitvä ilosat laulupito
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Kohe omma kaonu vana hää asja?
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Võro folkloorifestivalil kõnõldas juttõ
   
  16.–20.07. tulõ 20. kõrda Võro folkloorifestival, timahava om suur folklooripido juttõ- ja juubõlihõngolinõ.

  «Saa nätä nii eksootikat ku pall’o mi ummi Võromaa rühmi,» kõnõl’ festivali pääkõrraldaja Valneri Kadri. «Kandlõ segärühm om kõik 20 aastat üles astnu, Kandlõ kapell ja Tal’na Liiso om kah väega truu käüjä,» ütel’ mano tõnõ kõrraldaja Musta Tiia.

  Et pido päälkiri om «Lugu», sis tulõva Võro liina pite «jutujalotuskäügi» mõnõ tunnõdu võrokõsõga. Jutu omma köüdedü Võro liina vai folkloorifestivaliga, kõnõlõsõ Padari Ivari, Contra, Tupõ Enn ja tõsõ.

  Võro keskraamadukogo latsiosakunna juhataja Laanpere Helle käü Võro kirämehe Raidaru Vole ratu pääl «hõpõluitsit otsman». «Kõnnimi Tamula viirt pite noin kotussin, kon Raidaru tõisi poiskõisiga hulksõ: Kreutzwaldi pargist Judeikini lavvavabrigu kotussõ mano, Juudiparki ja Petseri uulitsat pite üles,» ütel’ tä.

  Tsõõrigu tähtpäävä jaos om näütüsele kokko kor’at ilosampi pilte egäst Võro folkloorifestivalist. Keskliina pargin omma nätä 20 aasta teema: sepp tege tüüd ja meistri ehtit, om sann, küdsetäs leibä jne.

  Võrokõisi rahvuspill lõõts om pidol iks avvu seen. 19.07. kell 10 tulõ Teppo pille võikimängmine. Perän mängvä lõõdsamehe Teppo lõõdsatalon edesi. 18.07. õdagu kõnõlõs sääl lõõdsajuttõ rahvaperimüse uurja Kõivupuu Marju Vikerraadio üü-ülikooli jaos. Lõõdsamehe tävvendäse ja tuud lõõdsaülikuuli saa perän raadiost kullõlda.

  19.07. kell 14.30. jõud folkloorifestivali lava pääle ka Krabi külätiatri vahtsõnõ võrokiilne etendüs «Huudi Roosi». Tuu om võroperätses käänet Robin Hoodi lugu, päätegeläses om vangikongist päsnü nais-Robin (Roosi).

  Uman keelen om ka festivali vallategemise ja lõpukontsõrt. Latsõ mängvä Kreutzwaldi muusõumi moro pääl ka kolmõ võrokeelist tiatritükkü.

  Võro folkloorifestivali kavva saa kaia kodolehe www.vorofolkloor.ee päält.

  Harju Ülle
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin