Nummõr' 313
Hainakuu 15. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Söögimeistri võistlõsõ Hurda Jakobi avvus
 • Uudissõ
   
 • Võro folkloorifestivalil kõnõldas juttõ
 •  
 • Lilli Ivo näütäs klaasijukõruisi
 •  
 • Kalamiihil tulõ teküs puulpäiv
 •  
 • Latsilaagri Karilatsin
 • Märgotus
   
 • Jalgpall minku kah mõtsa!
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Rõugõ krossiklubi kasus
 •  
 • Võrol oll´ romantigafestival
 •  
 • Võrokõsõ kitvä ilosat laulupito
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Kohe omma kaonu vana hää asja?
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Kiri
  Lampõga mõtsatsiko vasta

  Loi mineväst Umast Lehest, et mõni talomiis om iks tsikoga pistü hädäh.

  Meil om kah kardokanurm mõtsa veereh ja võitlimi kah kümnit aastit tsikoga. Avita es jahimehe, es raadio. Haisvidõ lappõga pruuvsõmi kah, a ei midägi.

  Vei ütskõrd pangitävve sibi kah. Tõnõ päiv oll’ paksu pudroga kuuh olnu kardokapuhm ümbre kääntü.

  Üts tutva hiidüt’ tsiko vana sineliga, pand’ tuu toki otsa. A tõnõ hummok oll’ sinel ribadõs: ei miildü tsikolõ sääne tsuskminõ.

  Peräkõrd panni ma kardokanurmõ ümbre palama aialambi. Oh imeht – tsia olõ-i tuust aost kardokit putnu, mitu aastat joba. Mõts om ümbretsõõri üles tsungitu, a kardokanurmõ tsia ei tulõ.

  No kümnehektärilidse nurmõ ümbre lampõ säädmine lätt väega kallis, a väikumba nurmõ saa noidõga är piirdä külh.
  Ildaaigu näi poodin sändsit lambikõisi hinnaga 2.20, nuu jõud ka kõhnõmba rahakotiga inemine är osta.

  Lehelugõja Haanimaalt (nimi om toimõndusõlõ teedä)
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin