Nummõr' 313
Hainakuu 15. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Söögimeistri võistlõsõ Hurda Jakobi avvus
 • Uudissõ
   
 • Võro folkloorifestivalil kõnõldas juttõ
 •  
 • Lilli Ivo näütäs klaasijukõruisi
 •  
 • Kalamiihil tulõ teküs puulpäiv
 •  
 • Latsilaagri Karilatsin
 • Märgotus
   
 • Jalgpall minku kah mõtsa!
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Rõugõ krossiklubi kasus
 •  
 • Võrol oll´ romantigafestival
 •  
 • Võrokõsõ kitvä ilosat laulupito
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Kohe omma kaonu vana hää asja?
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Contra,
  spordisõbõr
   
    
  Jalgpall minku kah mõtsa!
   
  Jalgpalli MM om nüüt otsa saanu. Läts’ nii, nigu üts tark inglanõ om kunagi taa mängu põhimõttõ är seletänü: 20 miist ajasõ 90 minutit ütte kerrä takan ja lõpus võit iks Saksamaa.

  Läbi ao om jalgpalli MM iks tüknü hainategemist segämä. A seo aasta läts’ väega häste. Terve minevä kuu oll’ illus telekakaemisõ ilm. Tuus aos, ku kuivas läts’, oll’ suurõmb jagu mandsahvtõ joba kodutii jalgu ala võtnu. Mänge oll’ hõrrõlt ja nuuki nii ilda õdagu, et sis nigunii es näe inämb hainakõrtki suuhvõ tsusada.

  Või küssü, et mille tuud vutti vahti, ku sääl üttegi umma ei olõ. Mismuudu tuu piässi meid kõhvitsama, et kas võit Inglüsmaa vai Saksamaa.

  A tii mis tiit, mulle väega miildü Šveits. A mille? Ku käve Rõugõn maratonni juuskman ja ollimi õkva üte mäe otsa nõsõmisõga toimõ tulnu, õhassiva kõik, et taa om ju õkvalt nigu Eestimaa Šveits. Vot tuuperäst sis süä kiskki Šveitsi poolõ, et tuu om tegelt Võrumaa.

  Šveitsi vutimiihist oll’ mul iks väega hallõ miil. Mängun Argentiinaga lisaao viimätsidel minutitel tõmmas’ värätipost argentiinlaisi löögi pääle puurisuud veidükese rohkõmb vallalõ, a tõõsõ väräti post saisõ kimmäle paigan ja lei palli platsi pääle tagasi. Ütlemi, et muidu oll’ kõik šveitsläisil maru häste, õnnõ postiga näil es viä.

  A tuu aig, ku jalka MMil perämädse matsu kävevä, käve ka üts tõnõ, võrukõisi jaos esiki tähtsämp MM. Mõtsan tsihi otsmisõn – orienteerumisõn.

  Võrumaa oll’ sääl teatejoosun maailma edimäse kümne seen ja konkurente oll’ päält 30.

  Võistõldi iks Suurõ-Eesti sinimustvalgõ all, a kõik mehe, kiä ütsändä kotussõ vällä joosiva, olliva Vanalt Võrumaalt: Silla Timo ja Lauri, Vaheri Sander. Lauri sai lühkü raa pääl õnnõ hindä iist võistõldõn koguni kuvvõnda kotussõ kätte.

  Võrukõsõ omma väega kipõ ja osava mõtsan luusma, nuu mõistmisõ omma või olla joba mõtsavelli aost kätte opidu.

  Ku taast edesi märki, sis mägijalgpall om juba Võrumaal hinnäst tassakõistõ tõestanu, a võisi tetä ka mõtsajalgpalli.

  Saarõmaal om tuud veidükese joba har’otõt. Sääl jäigi Orissaarõn vutiplatsi tegemise man üts väkev tamm maaha võtmalda. Nüüt kasus tuu täpipäält kesk platsi ja tuuga lihtsäle piät rehkendämä.

  Laembalt kaiõn – ku vutiplats olõssi mõtsa all, sis piässi murupügämise asõmal harvõndusraiet tegemä, tuuga saasi talvõl pallitogija uma tarrõ kah kõrraga lämmäs. Jala likõs!

  Urvastõn om kah üts spordiasi, mis tüküs mõtsa minemä. Om Võrumaa pikämaajoosusari ja taa seen om Uhtjärve juusk. Tuu jõvva-i sukugi suurõ tii pääle vällä, käü iks mõtsu ja hainamaid pite.

  Ku märgit, mändse omma Urvastõ kandi tugõvamba küle, sis tulõ edimäsenä pähä illus luudus. Mille mi ei piässi tuud tävve ravvaga näütämä.

  Et jala võiva likõs saia, tuu vaivalt üttegi tõsist joosusõpra sekäs. Päälegi om esiki Võrumaa staadjunijoosu sar’an üts ala, kost kuiva jalaga ei päse – takistusjuusk. Sääl säetäs salakavval viivann õkvalt tõkkõ taadõ ja tuust üle jõudva linnädä õnnõ tsirgu.

  Timahavanõ, 19. Uhtjärve juusk tulõ nädäli peräst kolmapäävä (23.07.).

  Tuul pääväl olõssi mi kandi üts kuulsampi spordimiihi Neeme Harri saanu 95aastadsõs. Timä härgüt’ ka Uhtjärve joosu vahtsõst sündümist.

  Mi kül põralt loemi edimädses Uhtjärve joosus 1994. aasta umma, a vanast Tüürahva Elost saa lukõ, et 1950. aastaga võitsõ ümbre Uhtjärve joosu üle Eesti NSV kuulsa juuskja I. Lattik. Neeme Harri kaot’ tälle õnnõ katõ sekundiga.

  Spordipäävä kavan olliva päält tuu võrkpall, ratsutaminõ ja motokross.
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin