Nummõr' 313
Hainakuu 15. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Söögimeistri võistlõsõ Hurda Jakobi avvus
 • Uudissõ
   
 • Võro folkloorifestivalil kõnõldas juttõ
 •  
 • Lilli Ivo näütäs klaasijukõruisi
 •  
 • Kalamiihil tulõ teküs puulpäiv
 •  
 • Latsilaagri Karilatsin
 • Märgotus
   
 • Jalgpall minku kah mõtsa!
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Rõugõ krossiklubi kasus
 •  
 • Võrol oll´ romantigafestival
 •  
 • Võrokõsõ kitvä ilosat laulupito
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Kohe omma kaonu vana hää asja?
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Kalla Urmas (kesken), Uuslail Taisto ja Laube Kadri.
  Leimanni Eve pilt
   
  Võrol oll´ romantigafestival
   
  Leimanni Eve

  «Su vesi või edesi olla, must ilman ei saa sullõ jääd» – sändse olli täüskuuõdagudsõ (11.07.) Võro romantigafestivali viimädse laulu sõna.

  «Edimädse laulusõna tulliva sannan, ku vett pääle vali,» tulõt’ miilde laulu luuja, Mehikuurmast peri Kalla Urmas (44). Saa es tuust võidulaulu, a Urmassõl oll’ iks hää miil, et sai laulda uman keelen Võro liina ilosan kotussõn – Elojõvvu kujo man.

  12 laulust valisi hindamiskogo võitja vällä ütel meelel: Hansoni Novella (60) «Ükskõik milleks» (Kivi Aita sõnnoga) paistu silmä harmooniatunnõtusõga. Kullõjidõ preemiä sai Saarõmaa nuurmiis Sepä Uudo (17).

  Konkursil oll’ üts inglüsekiilne laul kah. Pääliina kolinu võrokõnõ Laine Siim (26) põhjõnd’ «Love, love, love» kirotamist tuuga, et taa sõna vinnüs rohkõmb. «Ütle ei eestläne «ma armastan punast pastakat», a inglanõ «armastas» (love) kõkkõ,» naard’ tä. Muido kirotas ja laul Siim eesti keelen ja om ka võrokiilset luulõt kirotanu. «Võro keelen om riimi panda eski lihtsämb ja om hulga põnõvit sõnno,» leüd’ tä.

  Laulukonkursi hindamiskogo (Pehki Erki, Saani Piitre ja Ripsi-Laulu Piret) arvas’, et laulu olli julgõlt luudu. «A ülearvo pall’o arvati, et romantiga piäsi midägi kurba olõma. Saa ei kõik aig nii olla, et maaha jäteti!» muheli Saani Piitre.

  Kõrraldaja, Võro kultuurimaja Kannel juht Kelbi Heiki ütel’, et laulukirotajilõ om säänest konkurssi vaia ja tuu tulõ ka tulõva-aasta.

  Päält konkurssi tull’ lava pääle Kalkuna Mari. Timä laul oll’ võimsa ja kodonõ ütteaigu. «Piä es eräle kavva romantigafestivali jaos kokko pandma. Küläelo ja eski võro kiil esi omgi joba romantiga,» leüd’ Mari.

  Ku Tanja, Saarõ Mikk, Mattiseni Mihkli ja Võrolt peri Vendti Timo lava pääle joudsõ, oll’ täüskuu jo korgõl. Ku Timo viioli- ja saksofonisoolo kuu- ja kündlevalgõl üle vii hel’osi, oll’ selge, et romantigafestival om õigõl aol ja õigõn kotussõn peetü.
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin