Nummõr' 313
Hainakuu 15. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Söögimeistri võistlõsõ Hurda Jakobi avvus
 • Uudissõ
   
 • Võro folkloorifestivalil kõnõldas juttõ
 •  
 • Lilli Ivo näütäs klaasijukõruisi
 •  
 • Kalamiihil tulõ teküs puulpäiv
 •  
 • Latsilaagri Karilatsin
 • Märgotus
   
 • Jalgpall minku kah mõtsa!
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Rõugõ krossiklubi kasus
 •  
 • Võrol oll´ romantigafestival
 •  
 • Võrokõsõ kitvä ilosat laulupito
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Kohe omma kaonu vana hää asja?
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Ku koton om alalõ vana vahvlimassin, olõt õnnõga kuun.
  Harju Ülle pilt
   
  Vahvlimassinat otsman
   
  Leimanni Eve

  Põlva naanõ Anneki tahassi osta hindäle säänest vahvlimassinat, miä tege häid krõbõhit vahvlit. No nigu teivä nuu vana Vinne massina vai Eesti Esta. «Nuu vahtsõt muudu massina tegevä õnnõ mändsitki ands´akit pehmit lödsäkit,» om tä tutvidõ käest kuuldnu.

  Internetin läävä tüükõrran vana vahvlimassina kaubas nigu lämmä saia. Osta.ee oksjonil om sääne maaha müüdü eski 45 euroga. Kas vahtsõl aol sändsit massinit inämb ei tetäki?

  Perrä uurõn sai selges, et Vinnemaal iks tetäs. Kõgõ inämb om nätä kaubamärki Slastena ja massina nägevä vällä täpsele nigu nuu vana. Massinit om nii ravvast ku teflonkattõga ja masva Vinnemaal 16–25 euro ümbre. A ütski firma noid Eestimaalõ tuu-i.

  Varramba sai Vinne vahvlimassinit tuhandõ tarviligu as’a poodist Tartost vai Villändist. Tuu umanik, OÜ Akela Kaup juhataja Lebedko Olga ütel’, et Vinne vahvliravva lätsi häste kaubas, a noid tennü ettevõtõ panti kinni ja vahtsõt vahvlimassinategijät nä inämb es otsi.

  Üts põhjus om tuu, et Vinnemaa tehassõ olõ-i küsünü ummi eelektririistu jaos CE märki. A ku tuud olõ-i, sis säänest riista tohe-i Euruupa Liidun müvvä.

  «Määnestki kaubandus-poliitilist põhjust tuu as’a man ei olõ, Vinnemaa tuutja lihtsäle ei tüki uma kaubaga vällämaalõ,» selet’ asja kõgõ suurõmba Eesti elektroonigamüüjä, Euronics Balticu kaubandusdirektri Pedäjä Martin (Martin Pedai). «Euruupa Liidun müümine tähendäs vahtsit nõudmiisi (CE märk, massinidõ pruukmisõ juhendi mitmõn keelen) ja paprõmäärmist, uma turg om näile tähtsämb.»

  Kaubandusdirektri ütel’, et Euronicsil om üts Vinnemaa kaubamärk välän – Scarlett. Vinläisiga ollõv äri seoniaoni laapsahe lännü. A vahvlimassinit tuu firma tii-i.

  Euronics pakk Severini vahvlimassinat, minka saa tetä küländ krõbõhit vahvlit. A tuu massina är pruuvnu inemise kaibasõ, et vahvli saa sääne hibalik, kae, et paistus läbi, ja tüküs lakja kah pudisõma. Vai ku massinal om süvä mustriga raud, tulõ sääne pannkoogi muudu asi vällä.

  Euronicsi kaubandusdirektri tiidse, et inemise iks toova Vinnemaalt hindäle esi nii vahvlimassinit ku ka samovarõ ja noid «pähkmämassinit» (orešinitsa). A säädüse perrä tohe-i CE märgildä eelektririistu Euruupa Liitu tuvva. Ku piiri pääl sääne silmä jääs, võetas är.

  Postipakist võetas sääne riist kimmähe är. Massu- ja tolliammõt korjas kõgõ är Internetist tellitüt ilma CE-märgildä Hiina elektroonikat. Vinne eelektririistu ja elektroonikaga lätt sammamuudu.

  CE-märgi saaminõ omgi tuutjalõ paras vaiv, tunnist’ Eesti tehnilidse perräkaemisõ ammõdi (tehnilise järelevalve amet) ehitüs- ja eelektriosakunna pääas’atundja Lentso Taavi. Tä ütel’, et Vinnemaa, Hiina ja ka tõisil ettevõttil olõ-i huvvi naada tuuga jandama ka selle, et avida-i õnnõ paprõmäärmisest. Märgi saamisõs piässi nakkama mitmit riistu ümbre tegemä.

  Ku mudso võtt euro-ammõtnigõ kiilt, sis võiti esi lähembäst uuri, midä CE-märgi saamisõs tegemä piät: http://www.brainteam.ee/CE.html.
   
  Vinnemaal tetäs Slastena vahvlimassinit.
  Pilt Internetist
   
  Ku olõt pahanu, et määnegi hää asi om puutõst är kaonu, ja tahat teedä, kas tuud siski viil koskilt saa, kirota info@umaleht.ee vai kõlista tel 5560 8935 (Leimanni Eve).
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin