Nummõr' 313
Hainakuu 15. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Söögimeistri võistlõsõ Hurda Jakobi avvus
 • Uudissõ
   
 • Võro folkloorifestivalil kõnõldas juttõ
 •  
 • Lilli Ivo näütäs klaasijukõruisi
 •  
 • Kalamiihil tulõ teküs puulpäiv
 •  
 • Latsilaagri Karilatsin
 • Märgotus
   
 • Jalgpall minku kah mõtsa!
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Rõugõ krossiklubi kasus
 •  
 • Võrol oll´ romantigafestival
 •  
 • Võrokõsõ kitvä ilosat laulupito
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Kohe omma kaonu vana hää asja?
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Hainategemise rõõmu
   
  Eestin om haina vikatiga niidetü joba ravva-aost pääle, inämb ku 1500 aastakka. Haina om tettü iks talgoga. Haina hoiti vanal aol hainamaa pääl kuh’an vai väikun küünün. Talvõl veeti jaokaupa kodo eläjile.

  Muudsambal aol tull’ hainategemise mano hopõn üten niidümassina ja -rihäga.

  Ku ma esi poiskõnõ olli, nii 50 aastat tagasi, sis pidi kah üten suuriga haina tegemä. Hainamaa olli kõik sovhoosi käen. Vikatiga niideti haina sääl, kohe massinidõga pääle minnä es saa.

  Kõgõ parõmb tüü oll’ vikati luiskaminõ: illos «muusiga» oll’ ja sai tsipakõsõ puhada. A vikatit tsaka ma es mõista, esä avit’. Suurõrihäga oll’ kah hää sõita. Tuujaos tull’ inne hobõsõjuhtmisõ «eksäm» är tetä. Pääväpalka masti poiskõsõlõ kolm ruublit ja tuuga olli ma kõva miis.

  Suurõst pääst, ku ma olli joba Virumaalt Võromaalõ är tulli, olõ iks haina tennü. A tuu man oll’ uutmada hädä. Pidi vahtsõst niitmist har’otama – Võromaal om vikatil jo õnnõ üts jalus, Virumaa uma omma katõ jalussõga.

  Vahtsõliina kihlkunna mehe Hollo Alfredi pildi pääl (10.07.1950) omma hainalidsõ söögiaos maaha istnu. No tuu «tüü» oll’ hainategemise man kõgõ inämb meele peri, mu lemmik oll’ ja om kama.

  Ruusmaa Arthur, Võromaa muusõumi päävarahoitja
   
  Hainaliidsi söögivaih 1950. aastagal. Hollo Alfredi pilt.
  Võromaa muusõumi pilt
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin