Nummõr' 313
Hainakuu 15. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Söögimeistri võistlõsõ Hurda Jakobi avvus
 • Uudissõ
   
 • Võro folkloorifestivalil kõnõldas juttõ
 •  
 • Lilli Ivo näütäs klaasijukõruisi
 •  
 • Kalamiihil tulõ teküs puulpäiv
 •  
 • Latsilaagri Karilatsin
 • Märgotus
   
 • Jalgpall minku kah mõtsa!
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Rõugõ krossiklubi kasus
 •  
 • Võrol oll´ romantigafestival
 •  
 • Võrokõsõ kitvä ilosat laulupito
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Kohe omma kaonu vana hää asja?
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Juhtkiri: Hurda-preemiä värski kuvvõ seen
   
  Põlva küle alt Himmastõst peri rahvaperimüse korjaja, kerigu- ja keelemehe Hurda Jakobi nimeliidsi rahvuskultuuri avvohindo om jaetu joba 1992. aastast pääle ja vaihõpääl tundu, et taa ettevõtminõ tüküs tsipakõsõ är väsümä.

  Hurt oll’ sääne suurmiis, et timänimelidse preemiä kätteandminõ võinu olla egä kõrd ummamuudu suur asi. No omgi löütü tsipakõsõ uutmada, a samal aol väega hää välläpäsemine: rahvusligu söögi konkurss.

  Hurda Jakob oll’ jo sääne miis, kiä pidi väega luku nii uma rahva vannost laulõst ja jutõst ku uma rahva söögist. Es kitä tä faasanipraati ega hanimassapasteeti, sei hoobis suurõ himoga kesväjahukaraskit mii ja piimäga, lasksõ hindäle kesväjahuputro kiitä.

  Nii et söögikonkurss Hurda avvos om õkva väega hää mõtõ. Kõigil om õkva selge kah, mändsit süüke sinnä konkursilõ tetä. Iks umast ja hääst kraamist tettüid latsõpõlvõsüüke, või-olla õnnõ tsipakõsõ vahtsõt vunki mano käändä.

  Ja tuugi om väega illos, et egäüts või uulidsa päält Põlva kultuurikeskustõ sisse käändä, Hurda avvos tettüid süüke mekki ja arvada, määne kõgõ parõmbidõ tettü om.

  Nii saa Hurda-nimelidsest rahvuskultuuri avvohindo jagamisõst õigõ uma rahva pido. Usu, et Hurdal hindäl olõssi tuust kah väega hää miil.
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin