Nummõr' 313
Hainakuu 15. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Söögimeistri võistlõsõ Hurda Jakobi avvus
 • Uudissõ
   
 • Võro folkloorifestivalil kõnõldas juttõ
 •  
 • Lilli Ivo näütäs klaasijukõruisi
 •  
 • Kalamiihil tulõ teküs puulpäiv
 •  
 • Latsilaagri Karilatsin
 • Märgotus
   
 • Jalgpall minku kah mõtsa!
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Rõugõ krossiklubi kasus
 •  
 • Võrol oll´ romantigafestival
 •  
 • Võrokõsõ kitvä ilosat laulupito
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Kohe omma kaonu vana hää asja?
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Ruitlasõ Olavi,
  eloõigusõ professor
   
    
  Raiska kõik är, pensionär!
   
  Helsingi ülikooli tsiviilõigusõ prohvessor Kanga Urpo ütles, et pensionär ei tohessi umma elokvaliteeti perändüse nimel ohvris tuvva. Tä soovitas pensionärel ellä täämbädsen päävän ja uma kõrvalõ pantu raha är kuluta.

  Kõgõpäält mine piigli mano ja lasõ hindäle patareiga suuhtõ. Võiolla om sääl viil mõni kuldhammas.

  Tark inemine muidoki ei panõ kulda suuhtõ. Tark inemine pand kulla tiinmä.

  A ku sa joba kulla suuhtõ pannit, sis kulla maa sisse tagasi kaibminõ om peris kuritüü ökosüstemi vasta.

  Mu vanaimä es olõ nõun tõistõ ilma minemä, inne ku kuldkrooni suust vällä saiva. Esi tsaunsõ, nii ku kõik viis kuldkrooni vällä saiva, nii läts’ rahuligu näoga taivahe.

  A Kanga perrä ei olõs pidänü kulda suuhtõ pandma nakkamagi, lihtsäle hambidõ raha eloaol är tarvitama. Hindä tarbõs.

  Tõtõstõ, milles sullõ, pensionärilõ, hamba? Kuna sa midägi kõvõmbat jüräsit ku kaarahelbe ja leeväpudõr? Viis aastat tagasi?

  Indian näi õnnõlikkõ pensionääre, kes ellivä uulidsa pääl vaiba seen. Nimä külh es panõ määnestki rahha kõrvalõ. Näil om sääne usk, et ku sa üte elo olõt pensionär, sõs tõsõn elon lätt sul joba parõmbalõ. Inemise ei olõ üte tühä elosita peräst kurva, ku viil mitu tükkü ja parõmbat om otsa tulõman.

  A ku sa olõt üte elo pensionär, ihnõ ja viriset ja ei anna umma rahha käest, korjat sukasiirde vai madradsi ala rottõlõ jürrä, sis olõt sa ka uma tulõvadsõ elo pensionär. Ja ületulõvadsõ... Ja üleületulõvadsõ...

  Saa umast kinnisvarast vallalõ, müü maaha uma aialapikõnõ, sainasektsioon. Võta päävä- vai SMS-lainu. süü hään restoranin...

  Ku nä sinno otsma tulõva, rahha tagasi tahtma, käänät hindä uulidsa pääl vaiba sisse. Ütlet, et tulõvadsõn elon lätt sul veidükese parõmbalõ, tulkõ sõs, löömi võla kokko...

  Ja är unõhtagu as’a man kõgõ tähtsämpä – ulli näko. Opi piigli iin, ull’ nägo päst sinno kõgõst. Ma olõ aastit triinnü, mul om ulli näo tegemisen must vüü.

  Elon läbisaamisõs om tuu kõgõ parõmb. Inemiisile miildüse hindäst ullimba. Targa mol’o käävä närve pääle. Kellele miildüse Andsip, Ligi vai määnegi Soros vai sääne. Mitte kellelegi.

  Inemise masva suurt rahha, et hindäst ullimbat inemist nätä. Selle mul omgi Uman Lehen kah sääne ulli mol’oga pilt.
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin