Nummõr' 312
Hainakuu 1. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Kardok lätt tsia nahka
 • Uudissõ
   
 • Kaivanduisilõ saistas kimmämbält vasta
 •  
 • Uuritas taloeläjide pidämist
 •  
 • «Kaalukoda» Ruusal
 •  
 • Kimalaisi otsma!
 •  
 • Tetäs luudusrekordi raamatut
 •  
 • Kats kultuuriperändi-näütüst
 • Märgotus
   
 • Rohelpuu Ainar: perre-ettevõtõ om kimmäs
 • Elo
   
 • Tegijä tütrik väikust gümnaasiumist
 •  
 • Pink Onno Saamo mälehtüses
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Kats kultuuriperändi-näütüst
   
  Vahtsõliina rahvamajan saa nikani ku suvõ lõpuni kaia Karu Kadri pildinäütüst «Leeväkene, soolakõnõ, maailma kinnipidäjä».

  Näütüse jago pilte (20) sai Kadri kokko, ku kor’as’ matõrjaali võrokõisi kokaraamadu jaos. Pilte om nii söögikraamist, valmis süükest ku söögipakjist. Pilte mano käävä vana jutu, mõistatusõ ja söögitegemise oppusõ.

  Näütüs om üts jupikõnõ Piiri köögi Võromaa söögiperändi kogomisõ ja tutvas tegemise ettevõtmisõst. Tuud tugõ LEADER-programm.

  1. hainakuu pääväst kellä 14st om Mõnistõ muusõumin vallalõ näütüs «Perändüs eläs!».

  Näütüs tege inemiisile tutvas Eesti vaimsõ kultuuriperändüse nimekirja. Võromaalt om näütüsel rahvameditsiini teema.

  Näütüse vallategemisel kõnõldas, mis om tuu nimekiri ja kuimuudu perändedü tiidmise sinnä jõudva. Pääle jututsõõri saa Pedäjä Reeda käest tiidmiisi ravihainu kotsilõ.

  Näütüse säädse kokko rahvakultuuri keskus ja tuud saa kaia hainakuu lõpuni.

  UL
   
  Näütüsepilt upõ kiitmisõst.
  Karu Kadri pilt
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin