Nummõr' 312
Hainakuu 1. päiv 2014
  • TOIMÕNDUS
  • UMA LEHE TELMINE
  • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
  • ARHIIV
  •  
    Pääleht
     
  • Kardok lätt tsia nahka
  • Uudissõ
     
  • Kaivanduisilõ saistas kimmämbält vasta
  •  
  • Uuritas taloeläjide pidämist
  •  
  • «Kaalukoda» Ruusal
  •  
  • Kimalaisi otsma!
  •  
  • Tetäs luudusrekordi raamatut
  •  
  • Kats kultuuriperändi-näütüst
  • Märgotus
     
  • Rohelpuu Ainar: perre-ettevõtõ om kimmäs
  • Elo
     
  • Tegijä tütrik väikust gümnaasiumist
  •  
  • Pink Onno Saamo mälehtüses
  • Juhtkiri
    Vana pilt kõnõlõs
    Ruitlase jutt
    Perämine külg
     
    Kimalaisi otsma!
     
    Luuduskalendri kuts inemiisi kimalaisi otsma ja määrämä, et näide elokotussit teedä saia.

    Eestin eläs nii 30 liiki kimalaisi, näid kutsutas mõtsa- ja maamehiläidsis.

    Hää sitik käü puu- ja köögivilä häitsmit pite ja avitas näid inämb saaki andma panda. No kimalaisi jääs kõgõ veidembäs: elopaiga häöse ja kihvtipritsmine tapp näid.

    Kimalaisi võisi kõgõ inne otsi kodoaiast. Esieränis miildüs näile sääne aid, kon kasus hulga mitmõsugutsit häitsmit.

    Vanal Võromaal om luutust esieräliidsi kimalaisi löüdä. Minevä keväjä lõpun püüti Urvastõ kihlkunnast Sõmmõrpalo vallast Pühäjõõ veerest Harjumäelt sääne kimalanõ, määne löüti perämäne kõrd 20 aastakka tagasi.Tarto sitigatiidläne Soonõ Villu löüdse kimalasõ (ladina k Bombus confusus), mändsel olõ-i eski eestikeelist nimme, kõnõlõmada võrokeelitsest.

    Huvilidsõ, kaegõ kimalaisi kotsilõ teedüst www.looduskalender.ee päält.


    Eestin eläs nii 30 liiki kimalaisi, näid kutsutas mõtsa- ja maamehiläidsis.

    Hää sitik käü puu- ja köögivilä häitsmit pite ja avitas näid inämb saaki andma panda. No kimalaisi jääs kõgõ veidembäs: elopaiga häöse ja kihvtipritsmine tapp näid.

    Kimalaisi võisi kõgõ inne otsi kodoaiast. Esieränis miildüs näile sääne aid, kon kasus hulga mitmõsugutsit häitsmit.

    Vanal Võromaal om luutust esieräliidsi kimalaisi löüdä. Minevä keväjä lõpun püüti Urvastõ kihlkunnast Sõmmõrpalo vallast Pühäjõõ veerest Harjumäelt sääne kimalanõ, määne löüti perämäne kõrd 20 aastakka tagasi.Tarto sitigatiidläne Soonõ Villu löüdse kimalasõ (ladina k Bombus confusus), mändsel olõ-i eski eestikeelist nimme, kõnõlõmada võrokeelitsest.

    Huvilidsõ, kaegõ kimalaisi kotsilõ teedüst www.looduskalender.ee päält.

    UL
     
    Kas lövväti Võromaalt viil mõnõ Bombus confususe?
    Soonõ Villu pilt
     
    Uma Lehe
    300. numbri nupumäng
     
    „Tagamõtsa”
    ETV-n
     
    Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
     
     
     
    Uma Internetin