Nummõr' 312
Hainakuu 1. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Kardok lätt tsia nahka
 • Uudissõ
   
 • Kaivanduisilõ saistas kimmämbält vasta
 •  
 • Uuritas taloeläjide pidämist
 •  
 • «Kaalukoda» Ruusal
 •  
 • Kimalaisi otsma!
 •  
 • Tetäs luudusrekordi raamatut
 •  
 • Kats kultuuriperändi-näütüst
 • Märgotus
   
 • Rohelpuu Ainar: perre-ettevõtõ om kimmäs
 • Elo
   
 • Tegijä tütrik väikust gümnaasiumist
 •  
 • Pink Onno Saamo mälehtüses
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Onno Peep (kural) ja Andu istva esä Samueli nimega pingi pääl.
  Jaasoni Maidu pilt
   
  Pink Onno Saamo mälehtüses
   
  Kabuna Kaile

  Kersna Vahuri pingi-saatõst om härgütüst saadu mitmõn kotussõn. Jaaniõdagu panti Navi seldsimaja mano pink, miä tulõtas miilde säält kandist peri kõvva muusigamiist Onno Saamot.

  Saamo (Onno Samuel, 1911–1992) oll’ mitmõ orkestri dirigent, Võro muusigakooli viiuli- ja puhkpillioppaja, kirot’ esi kah muusikat.

  Ku pink pidolidsõlt valla tetti, panni Saamo poja Peep ja Andu tuu sälätoe pääle mälehtüssildi.

  Puhkpilliorkestri Kungla mängse ette kats pääväkangõlasõ hindä luku. Saamost kõnõl’ Võro puhkpilliorkestri dirigent Vildo Heino.

  Pingi pandmisõ iistvõtja olli Võro vallavolikogo kultuurikomisjoni liigõ Noormetsa Helgi ja Navi küläselts. Pingipandmist tugõsi Võro vallavalitsus.

  Seldsimaja tõsõ kõrra pääl omma joba Padari Ivari ja Navitrolla tarõ – no om mõtõ tetä sinnä ka Onno Samueli nimega tarõ.
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin