Nummõr' 312
Hainakuu 1. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Kardok lätt tsia nahka
 • Uudissõ
   
 • Kaivanduisilõ saistas kimmämbält vasta
 •  
 • Uuritas taloeläjide pidämist
 •  
 • «Kaalukoda» Ruusal
 •  
 • Kimalaisi otsma!
 •  
 • Tetäs luudusrekordi raamatut
 •  
 • Kats kultuuriperändi-näütüst
 • Märgotus
   
 • Rohelpuu Ainar: perre-ettevõtõ om kimmäs
 • Elo
   
 • Tegijä tütrik väikust gümnaasiumist
 •  
 • Pink Onno Saamo mälehtüses
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Juhtkiri: Elo ei olõ nii lihtsä, nigu ammõtnigu arvasõ!
   
  Koolireform, tervüseviaga inemiisi tüüle ajamisõ reform, massureformi... Pääliina ammõtnigu tahtva kõkkõ väega ümbre tetä. No ku tuuga elo parõmbas vai odavambas lääsi, olõssi väega kinä. A sakõst lüvväs reformilapadsiga «kärbläst» tordi päält lajas ja teedäki sis, miä tordist perrä jääs... Vai lätt nigu rahvajutun varõssõga, kiä värskilt tõrvaga üle tõmmadu katussõ pääle istsõ: nokk kinni, hand vallalõ.

  Elon olõ-i nii lihtsä, et suur gümnaasium – hää, väiku – halv. Olõ-i ka vastapite. A tuud ei viisi kiäki perrä uuri, mille noorõ üten gümnaasiumin tahtva oppi ja tõsõn taha-i. Lihtsämb om numbriid kokko lüvvä ja usku, et inemiisi kokkolüümine om sama lihtsä. A ku perän tulõ vällä, et sääne asi tüütä-i, sis saa-i tuud, miä är om lahutu, inämb terves tetä.

  Vai tuu tüüvõimõreform: pümme inemise joba kaibasõ, et tuu võtt näilt hoobis huvi tüüd tetä, mitte vastapite. «Joodik avitõdi grupi pääle, no om rahha viina jaos ja inämb kuuri laulma ei jõvvaki!» olli üte külä laulupundi naasõ väega pahanu. Tõnõ jäl piät egä jupi ao takast tõõstama, et täl iks vahtsõt jalga ala ei kasu. Raiskas tuuga nii hindä ku riigi aigu ja rahha. Hää ammõtnigu, tekke iks reformõ inemiisi perrä, inemise painu-i reformi perrä.
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin