Nummõr' 311
Piimäkuu 17. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Loetas kurõpessi
 • Uudissõ
   
 • Vana massina köütvä nuuri inemiisi
 •  
 • Vana maja pildivõistlus
 •  
 • Ubinidõ uutmisõ raamat latsilõ
 •  
 • Kiteti latsiaidu, kon opatas võro kiilt
 •  
 • Kolhoosijant Põlva vallan Lutsu külän
 •  
 • Teppo talo kontsõrdi
 • Märgotus
   
 • Tiksi Aigi: ku oppaja latsi sütütäs, tulõgi hää haridus
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Naha külä vägevä talopuu
 •  
 • Ummamuudu küündlekoda nõsõs nigu täht
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Kõgõ edimält naksi latsiaian võro kiilt oppama Runtali Ellen (kural), Alteri Annika, Toropi Inge, Kapi Linda, Hallapi Lea, Lindsalu Evely ja Sõlekese latsiaia oppaja (pildi pääl olõ-i).
  Kabuna Kaile pilt
   
  Kiteti latsiaidu, kon opatas võro kiilt
   
  11. piimäkuu pääväl lõpõt’ Võro instituut kolmanda keelepesä-aastaga.

  33 latsiaiaoppajat opsõ timahava võro kiilt ja kultuuri, et latsiaian umakeelist rühmä vai keeletsõõri tetä. No saiva nä ka opmisõ kotsilõ tunnistusõ.

  Tenokirä uma keele oppamisõ iist saiva kõik Vana Võromaa latsiaiaoppaja, kiä oppasõ võro kiilt, ja latsiaidu juhi kah.

  UL
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin