Nummõr' 311
Piimäkuu 17. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Loetas kurõpessi
 • Uudissõ
   
 • Vana massina köütvä nuuri inemiisi
 •  
 • Vana maja pildivõistlus
 •  
 • Ubinidõ uutmisõ raamat latsilõ
 •  
 • Kiteti latsiaidu, kon opatas võro kiilt
 •  
 • Kolhoosijant Põlva vallan Lutsu külän
 •  
 • Teppo talo kontsõrdi
 • Märgotus
   
 • Tiksi Aigi: ku oppaja latsi sütütäs, tulõgi hää haridus
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Naha külä vägevä talopuu
 •  
 • Ummamuudu küündlekoda nõsõs nigu täht
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Ubinidõ uutmisõ raamat latsilõ<
   
  Latsõ saava no esi vai ka kuun suurõ inemisega võro keelen lukõ raamatut «Ubinit uutman». Sitsi Eve Hele kirotõt ja Marguste Epu piltega raamadu and’ vällä Võro instituut.

  «Seo raamat om veidükese nigu opiraamat kah, kost saa teedä maatöie kotsilõ,» kõnõl’ raamadu välläandmist vidänü Fastrõ Mariko Võro instituudist. «Tuuperäst kõlbas tedä tarvita latsiaian. Kõlbas ka noilõ perrile, kiä maalõ kolisõ, selle et ka raamadu pere koli liinast maalõ ja võtt ette hulga harilikkõ maatöid.»

  Mariko ütel’, et raamat jõudsõ Võro instituuti esimuudu teid piten. «Raamadu autor om hää tutva ja kursusõsõsar mi ütele edimädsele keelepesäoppajalõ Nassari Marilynilõ,» selet’ tä. «Mõlõmba omma opnu latsiaiaoppajas, Marilyn kirotanu uma lõputüügi võro keele oppamisõst latsiaian. Raamadu autor tundsõ huvvi võro keele vasta ja pia sai täl valmis edimäne umakirotõt raamat. Mi jälki märksemi, et kuna opikirändüst om võro keelen vaia, võissi taa umma kiilde ümbre panda.»

  Ümbrepandja olli Haani keelepesäga köüdedü inemise (Vodi Egle ja Kalmer, Vodi Kaili, Rõõmusoksa Triin), a ka Kabuna Kaile ja Fastrõ Mariko.

  UL
   
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin