Nummõr' 311
Piimäkuu 17. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Loetas kurõpessi
 • Uudissõ
   
 • Vana massina köütvä nuuri inemiisi
 •  
 • Vana maja pildivõistlus
 •  
 • Ubinidõ uutmisõ raamat latsilõ
 •  
 • Kiteti latsiaidu, kon opatas võro kiilt
 •  
 • Kolhoosijant Põlva vallan Lutsu külän
 •  
 • Teppo talo kontsõrdi
 • Märgotus
   
 • Tiksi Aigi: ku oppaja latsi sütütäs, tulõgi hää haridus
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Naha külä vägevä talopuu
 •  
 • Ummamuudu küündlekoda nõsõs nigu täht
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Vana maja pildivõistlus
   
  MTÜ Vanaajamaja om vällä hõiganu vanno maahuunidõ pildistämise võistlusõ. Konkursi tsiht om näüdädä vanno maio illo ja panda inemiisi märgotama, ku pall’o vana maja väärt omma.

  Võistlust peetäs katõn jaon: edimält oodõtas pilte vannost huunist, midä olõ-i viil kõrda tettü.

  Tõsõn jaon hinnatas pilte häste kõrda tettüist vannost maiost vai vana ehitüskunsti perrä tettüist vahtsist huunist.

  Päält konkursipilte kutsutas saatma vanno pilte tuust, kuis umal aol palkhuunit raoti, ja vannost tüüriistust kah.

  Pildivõistlus käü nikani ku 30.10.2014. Konkursi avvohinnafondis om tuhandõ euro iist pildistämistehnikat.
  Täpsembät teedüst saa MTÜ Vanaajamaja kodolehe päält vai Uusi Pireti käest tel 5665 8117, info@vanaajamaja.ee.

  UL
   
  Kõrran vana savvusann Räpinä kihlkunnan Naha külän.
  Harju Ülle pilt
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin