Nummõr' 311
Piimäkuu 17. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Loetas kurõpessi
 • Uudissõ
   
 • Vana massina köütvä nuuri inemiisi
 •  
 • Vana maja pildivõistlus
 •  
 • Ubinidõ uutmisõ raamat latsilõ
 •  
 • Kiteti latsiaidu, kon opatas võro kiilt
 •  
 • Kolhoosijant Põlva vallan Lutsu külän
 •  
 • Teppo talo kontsõrdi
 • Märgotus
   
 • Tiksi Aigi: ku oppaja latsi sütütäs, tulõgi hää haridus
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Naha külä vägevä talopuu
 •  
 • Ummamuudu küündlekoda nõsõs nigu täht
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Vanatehnigapääväl köütse inemiisi kõgõ inämb 1936. aastast peri aurumassin, mändsit om terven ilman alalõ viis tükkü.
  Leimanni Eve pilt
   
  Vana massina köütvä nuuri inemiisi
   
  Leimanni Eve

  «Nuuri om vannu massinidõ man mugu inämb nätä,» ütel’ Eesti põllumajandusmuusõumi direktri Silla Merli, kiä kõrrald’ 14. piimäkuu pääväl muusõumi moro pääl massinapäävä.

  Kõgõ inämb oll’ massinapääväl vällän põllumajandustehnikat. Rahvas kai kõgõ suurõmba himoga tuud, kuis Tartomaa miis Ojamaa Tõnu 1936. aastal Inglüsmaal tettü Marshalli aurumassinaga edesi-tagasi popsut’.
  Mehel hindäl tüükõrda säetü massin om sääne, midä om terven ilman alalõ vast õnnõ viis tükkü. Tuu ülesehitämine massõ päält 100 000 euro.

  Põllumajandusministri Padari Ivari om jo jupp aigu kutsnu teedä andma esitettüist traktoridõst. Plaan om kokko panda raamat, kon 101 massinat seen. Massinapääväl kõnõl’ Padar, et om massinidõ välläsortmisõga hädän. «No om mullõ noist teedä antu, Böckleri Piitre Peningi massinaühistüst om kokko pandnu teedüsse 400 traktorist!» näüdäs’ tä paksu mappi. «Põllumajandusmuusõumil om joba 70 luu ümbre kuun. Kas piäsi 1001 tegemä?»

  Põllumajandusmuusõum om päält massinajuttõ saanu ka mõnõ traktori kingis ja mõnõ ostnu kah. Mi kandin tettüist jäivä silmä Truu Aseri, Viitkini Viljari ja Eesti Rahva Muusõumi kavvaaigsõ direktri Petersoni Aleksei traktor.

  Massinit ja juttõ noist kor’atas edesi. «Traktori ümbre om sakõst terve suguvõsa aolugu, kes ja millest kokko pandsõ, kuimuudu määnegi jupp saadu om…» härgüt’ ministriherrä inemiisi traktorijuttõ kokko säädmä ja umast massinast pilti tetä laskma (teedüs tel 5817 2177 (Visseli Kaarli) vai epm@epm.ee).

  Massinapääväl olõ-es puudus ka sõidumassinist. Üte uma vana Volgaga oll’ tulnu ka Juursoo Meelis, kiä toimõndas nii Lõuna-Eesti vanatehnigaklubin LEVATEK ku ka Võru klubin Vänt.

  Meelis kõnõl’, et Võru klubin om parhilla liikmit 35 ümbre, tegüsämpi 20. «Kõik, kiä ommava võtnu hindäle süämeas’as vanatehniga alalõhoitmisõ ja kõrdategemise, ommava tubli,» kitt’ tä.

  Meelis kõnõl’, et seo hobi lätt mugu keerolidsõmbas: nii massinit ku juppõ jääs vähämbäs. A timälgi om hää miil, et nuuri inemiisi huvi om nõsõnu ja noorõ omma nakanu Vinne-aigsõt tehnikat avastama.
   
  Padari Ivaril om rassõ raamatuhe 101 esitettüt traktorit vällä valli: vägevit massinit om Eestin hulga inämb.
  Leimanni Eve pilt
   
  Volgamiis Juursoo Meelis Võro vanatehnigaklubist.
  Leimanni Eve pilt
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin