Nummõr' 311
Piimäkuu 17. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Loetas kurõpessi
 • Uudissõ
   
 • Vana massina köütvä nuuri inemiisi
 •  
 • Vana maja pildivõistlus
 •  
 • Ubinidõ uutmisõ raamat latsilõ
 •  
 • Kiteti latsiaidu, kon opatas võro kiilt
 •  
 • Kolhoosijant Põlva vallan Lutsu külän
 •  
 • Teppo talo kontsõrdi
 • Märgotus
   
 • Tiksi Aigi: ku oppaja latsi sütütäs, tulõgi hää haridus
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Naha külä vägevä talopuu
 •  
 • Ummamuudu küündlekoda nõsõs nigu täht
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Kirä
   
  Kõik võitsõva!

  Võromaa jõvvustruktuurõl om üts kimmäs kommõ – pruuvi kätt ja silmä püssälaskmisõvõistlusõl. Riidi, 6. piimäkuul peeti joba kolmõtõistkümnes võistlus liinavalitsusõ rändkarika pääle. Võistlusõ pääkõrraldaja oll’ Pindisõ Toomas, Kaitsõliidu Võromaa malõva kaptõnist staabiülemb.

  Lasti pistulit HK&USB, ja Roodsi pistulkuulipritsi M 45B. Kokko oll’ kümme kolmõ liikmõga võistkunda: Kaitsõliidu Võromaa malõva juhtkund, Kaitsõliidu Põlva mallõv, Kupõrjanovi jalaväepataljon, lahingukuul, Lõuna prefektuuri piirivalvõbüroo, Lõunõpiiri ohvitsiire kogo, Võromaa jahimiihi selts, pästeammõdi Lõuna pästekeskus, Võro politseijaoskund, Naiskodokaitsõ Võromaa ringkund.

  Võidu ja kariga sai Kupõrjanovi jalaväepataljon. A periselt võitsõva kõik osalisõ, selle et ega har’otaminõ avitas tulõvigun täpsembähe püssä laskõ.

  Minka Uno, Kaitsõliidu Võromaa malõva teedüstüspäälik


  Ummamuudu mälehtüs muusõumist

  Ku loi mineväst Umma Lehte, halgahtu miilde ummamuudu sõit Mõnistõ muusõummi 1962. aastal. Ma olli oppajidõ suvõtävvendüskoolitusõ laagrih bussijuht. Rahvast oll’ kokko tulnu vast 700. Inämbüisi kõik naistõrahva-inemise.

  Äkki tull’ kõigil näil iso Mõnistõ muusõummi sõita. Muusõum oll’ muidoki nägemist väärt, a naasõ olli kuuldnu, et juhataja hr Lepp om üts nägemist väärt miis.

  Õigõ tuu oll’: Lepä Alfred oll’ innemb olnu keriguopõtaja, korgõmba haridusõga miis, iks herräsmiis, kuiki nüüt oll’ maamehe muudu prostalt ilma lipsulda. Tuu iist esinemine oll’ naisilõ väega miilt pite.

  Et oppajit oll’ hulga, sis sai iks mitund vuuri Mõnistõ muusõumi vaiht sõidõtus. Üte reisu pääl, ku Munamäe man piätüse teimi, tull’ mu mano kinä nahkpintsakuga oppajanäio ja ütel’, et bussi tagasaina pääle om midägi tsehkendet.

  Arvssi, et vast mõni rummal sõna ja haardsõ lapi-har’a kätte, et tuud maaha pühki. A ku näi, ku ilostõ oll’ mõistõtu tühjä tolmukõrda är pruuki, sis saisõ tükü aigo ja imehteli.

  Bussi tagomadsõ otsa küleh oll’ mõnikõrd tagavaratsõõr, a nüüt juusk’ timä tõisiga bussi all. Tsõõri kinnihoitmisõs oll’ pikk polt läbi saina ja saina siih oll’ mulk. Vet tuu mulgu ümbre oll’ sis ilma rõivilda kinä naistõrahvas ilostõ vällä joonistõt, nii et üttegi joonõparandust kah es olõ.

  Inneskine sohvri (nimi om toimõndusõlõ teedä)
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin