Nummõr' 311
Piimäkuu 17. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Loetas kurõpessi
 • Uudissõ
   
 • Vana massina köütvä nuuri inemiisi
 •  
 • Vana maja pildivõistlus
 •  
 • Ubinidõ uutmisõ raamat latsilõ
 •  
 • Kiteti latsiaidu, kon opatas võro kiilt
 •  
 • Kolhoosijant Põlva vallan Lutsu külän
 •  
 • Teppo talo kontsõrdi
 • Märgotus
   
 • Tiksi Aigi: ku oppaja latsi sütütäs, tulõgi hää haridus
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Naha külä vägevä talopuu
 •  
 • Ummamuudu küündlekoda nõsõs nigu täht
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Jaanipäiv murdumisõ aol
   
  23.06.1988 tetti Võro kalmuaian vallalõ mälehtüssammas noilõ, kiä Vabahussõan elo jäti. Kokko tull’ pia kümme tuhat inemist egäst Eesti nukast.

  Päält samba vallategemist kutsõ Vaba-Sõltumatu Noorte Kolonni nr 1 juht Saarõ Ain kõiki kolonni jaanitulõlõ Roosisaarõ pääle.

  Tuu kotussõ valiminõ oll’ ummamuudu kumardus Võromaa rahva algusõlõ – Roosisaarõ päält om löütü elomärke pia 5000 aasta takast.

  Jaanitulõlõ läts’ rahvas rongin läbi Võro liina (edimäne pilt). Kolonni sõbõr, ildampa liigõ Tullusõ Kalju oll’ ostnu Võro müüblikombinaadist tulõmatõrjaali.

  Roosisaarõ pääl tetti tulõ ümbre rahvapido, hüpäti üle tulõ ja otsiti jaanivaglakõisi. (Tuust kõnõldõn halgahtu miilde, et hindä kõgõ vägevämb jaanivagla löüdmine oll’ 14 aasta iist, ku lätsi liinast Johnny pubi mano jaanipitto ja terve tii sõaväeosast pubini helgäs’ jaanivaglakõisi tulõkõisist.)

  Päält tuud panti terven Eestin suurõ huuga vabahussõa mälehtüsmärgi jäl pistü. A jaanipääväpido omma no saanu suguseltse kokkosaamisõ aos.

  Ruusmaa Arthur, Võromaa muusõumi päävarahoitja
   
  Kolonn lätt läbi Võro liina.
  Palmi Jüri pilt Võromaa muusõumi pildikogost
   
  Jaaniõdak Roosisaarõ pääl.
  Palmre Aivari pilt Võromaa muusõumi pildikogost
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin