Nummõr' 311
Piimäkuu 17. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Loetas kurõpessi
 • Uudissõ
   
 • Vana massina köütvä nuuri inemiisi
 •  
 • Vana maja pildivõistlus
 •  
 • Ubinidõ uutmisõ raamat latsilõ
 •  
 • Kiteti latsiaidu, kon opatas võro kiilt
 •  
 • Kolhoosijant Põlva vallan Lutsu külän
 •  
 • Teppo talo kontsõrdi
 • Märgotus
   
 • Tiksi Aigi: ku oppaja latsi sütütäs, tulõgi hää haridus
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Naha külä vägevä talopuu
 •  
 • Ummamuudu küündlekoda nõsõs nigu täht
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Juhtkiri: Üts inemine või pall’o muuta
   
  Ooda suurõ huviga, kuis lätt vahtsõ Võro riigigümnaasiumi direktri valiminõ. Kiä nakkas juhtma Vana Võromaa kõgõ suurõmbat gümnaasiummi? Timä tetä om, kas Võro maakunnast lätt är muialõ gümnaasiummi 25, 55 vai 105 põhikoolilõpõtajat. Timä käen om suur jago mi gümnaasiumiharidusõ mainõst.

  Üts kimmäs alostala om vahtsõ juhi jalgo ala pantu: «puhas» gümnaasium: gümnasisti saava rahun ja vaikusõn oppi, koolitarõ olõ-i kõgõ noorõmbidõ larmi täüs.

  Kuis edesi lätt, om koolijuhi tetä. Kas tä mõist vällä valli nuu kõgõ parõmba oppaja? Kas täl om kimmäs pilt tuust, määne uma nägo om vahtsõlõ gümnaasiumilõ kõgõ parõmb?

  Vahtsõnõ direktri piät esi väega kimmäs inemine olõma, et vällä murda suurõ pundi vanno oppajidõ tahtmisõst tassakõistõ edesi loksu, nigu seoniaoni om tettü. Samal aol olõ-i tark naada tugõvan vannamuudu võrokõisi kogokunnan väega vahtsõt vurhvi ja vällämaa-muudu oppust takan ajama.

  Kuulda om, et vahtsõ direktri kotussõ pääle om huviliidsi hulga. Tarkust ja väke korgõlõ kommisjonilõ kõgõ parõmba vällävalimisõs.
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin