Nummõr' 311
Piimäkuu 17. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Loetas kurõpessi
 • Uudissõ
   
 • Vana massina köütvä nuuri inemiisi
 •  
 • Vana maja pildivõistlus
 •  
 • Ubinidõ uutmisõ raamat latsilõ
 •  
 • Kiteti latsiaidu, kon opatas võro kiilt
 •  
 • Kolhoosijant Põlva vallan Lutsu külän
 •  
 • Teppo talo kontsõrdi
 • Märgotus
   
 • Tiksi Aigi: ku oppaja latsi sütütäs, tulõgi hää haridus
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Naha külä vägevä talopuu
 •  
 • Ummamuudu küündlekoda nõsõs nigu täht
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Ruitlasõ Olavi,
  suur kombinaator
   
    
  Kipõlt pättest vallalõ
   
  Plaanin om kriminaalpolitseid poolõ võrra veidembäs võtta. Näid ei tetä vallalõ, a nimmatas ümbre: näist saava menetlejä.

  Nüüt olõs vajja ka päti ümbre nimmada. 50% perrajäänül kriminaalpolitseil om selgele 100% pättega keerolinõ toime tulla.

  Nimmami sis poolõ päti kõrraligõs inemiisis. Vai nimmasi õkva kõik, sõs saa kõik kriminaalpolitsei Suumõ ehitämä sõita ja inemiseväärse palga pääle.

  Tuu ümbrenimmaminõ ei olõ määnegi vahtsõnõ asi. Näütüses mõtlõsõ lihtsä inemise nigu ma, kuis uma rahaga vällä tulla ja kuis tedä tiini. Rägistämi Roodsi panku pääle hambit, et kae kos hoitas mi rahha ja kätte seod kuigimuudu ei saa.

  Tuu omgi jäl üts nimmamisõ ime. Kõik uskva, et pangan om rahha, no õnnõ peenükeist rahha om. Pank om periselt seest tühi ja sääl om õhku miljon kõrda rohkõmb ku rahha. A pank saa ütte lihtsäle tõsõs nimmada.

  Sa tahat majalainu võtta, sõs panõt uma kinnisvara panti, otsit käemiihi ja ku su kuvvõ kuu pangavällävõtõ tuud kõkkõ tugõ, vast saatki.

  Pank nimmas nii pall’o õhku rahas, ku sullõ vaia lätt, ja kand tuu su konto pääle. Sa kannat tuu õhust nimmadu raha kinnisvara umanikulõ vai vahendajalõ. Tuu umakõrda kand osa siiä, tõsõ osa sinnä, automaadist võetas peris rahha vällä kõgõ tuu liigutamisõ man õnnõ väiku protsõnt.

  Ku sa nüüt lainu kuun intressiga tagasi masma nakkat, sis saa selges, et sul õhu rahas nimmamisõ võimalust ei olõ.

  Vai võtami järgmädse näüte: kindlustus. Majakindlustus om tettü üten, auto uma tõsõn firman ja kolmandan kimmätät uma elonatukõsõ.

  Kindlustusfirma umakõrda kõrraldasõ kõik sullõ vällä antu kindlustusõ mõnda üleilmalistõ kindlustusfirmahtõ.

  Neo omma sändse suurõ mulli, näide seen lihtsäle üteldäs, et sul kindlustus om
  Mulli omma perädü suurõ. Ku mõni sääne piäs lahki minemä, sis omma kõigil hapnõkapsta ja suurmõ persest välän.

  A ei lasta näil nii lihtsähe lahki minnä kah, maailma majandus om viil suurõmb mull ja ku sõs tuu koskilt perrä and...

  Rahha om kõgõ väikumbal, tüüinemisel, perse lämmänhoitmisõs vaia – kiä tuun süüdü om, ku mõni nimmi panda ja mulle aia ei mõista...
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin