Nummõr' 310
Piimäkuu 3. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Mõnistõ muusõumin saa nätä kirävarra
 • Uudissõ
   
 • Lepistü kooli mano panti mälestüskivi
 •  
 • Võrokõsõ pink Linnundusmuusõumin
 •  
 • «Mino Võromaa» võistlusõ parõmba tüü saiva raamatuhe
 •  
 • Koduvere Jolan Henriette: hääst mõttõst saa hää kirätüü
 •  
 • Avvokiri keelepesärühmä iist
 • Märgotus
   
 • Aiatarkus tulõ kasus
 •  
 • Mõts om inemise sõbõr
 •  
 • Kuis Räpinähe aianduskuul sai
 • Elo
   
 • Mehe, hoitkõ «saadana sigitise» iist!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Koduvere Jolan Henriette.
  Harju Ülle pilt
   
  Koduvere Jolan Henriette: hääst mõttõst saa hää kirätüü
   
  Võro Kreutzwaldi gümnaasiumi 9. b klassi opilanõ Koduvere Jolan Henriette (16) võitsõ «Mino Võromaa» võistlusõ vanõmban koolijaon luulõtusõga «Mis vai kos om väärt maa?». Muusiga- ja luudusõhuvilinõ tütärlats sai avvohinnas kävvü külän Brüsselin europarlamendi ello kaeman.

  Millest võidutüü oll’?

  Kiroti inemiisist, kiä omma kas är lännü tõsõlõ maalõ, näütüses Suumõ tüüle, vai tulnu siiä muialt. Pandsõ luulõtusõ sisse presidendi ja Padari Ivari kah. Imä ja oppaja Linnamäe Helena aviti luulõtust häste võro kiilde säädi.

  Kas tunnus, et mi kodokandist lätt pall’o inemiisi är?

  Seo om teema, millest tull’ kõrraga pall’o mõttit. Hindäl om pall’o tutvit, kes omma är lännü. Kurb om, ku är läävä, a ku tagasi tulõva, sis mõtlõt, et või iks är kävvü külh.

  Sait preemiäs kävvü Brüsselin europarlamendin külän. Mis tunnõ säält jäi?

  Väega võimsa. Samal aol oll’ Ameeriga president Obama kah sääl ja turvavärk oll’ väega karm. Näütüses kuningalossi mano kaema es saaki. Europarlamendi tüüst kuulsõ, sääl tetäs iks tähtsät tüüd.

  Ku sa olõs saanu joba europarlamendi saadikut valli, kelle olõssi valinu?

  No iks Padari. Vai sis kedägi tõist sotsiaaldemokraatõst. Padar om torõ miis. Saimi ildaaigu Võro turu pääl kokko, aimi juttu.

  Küsse Harju Ülle
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin