Nummõr' 310
Piimäkuu 3. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Mõnistõ muusõumin saa nätä kirävarra
 • Uudissõ
   
 • Lepistü kooli mano panti mälestüskivi
 •  
 • Võrokõsõ pink Linnundusmuusõumin
 •  
 • «Mino Võromaa» võistlusõ parõmba tüü saiva raamatuhe
 •  
 • Koduvere Jolan Henriette: hääst mõttõst saa hää kirätüü
 •  
 • Avvokiri keelepesärühmä iist
 • Märgotus
   
 • Aiatarkus tulõ kasus
 •  
 • Mõts om inemise sõbõr
 •  
 • Kuis Räpinähe aianduskuul sai
 • Elo
   
 • Mehe, hoitkõ «saadana sigitise» iist!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  «Mino Võromaa» võistlusõ parõmba tüü saiva raamatuhe
   
  Võro instituut om kokko säädnü latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie võistlusõ kogomigu «Tansaman ja parhilla’».

  «Mino Võromaa» 27. võistlusõlõ saat’ 124 opilaist 128 tüüd.

  Töid saadõti üle Vana Võromaa ja ka Setomaalt, kõgõ inämb Võro Kreutzwaldi, Vahtsõliina, Osola ja Orava koolist.

  Seokõrd pakk’ Võro instituut kirotamisõs muu hulgan vällä vahtsõ ao jutussõ (muinasjutt) teema. Ja säändsit elo ja fantaasia piiri pääl juttõ oll’gi umajago.

  «Mõnigi löüdse idee tunnõtust latsifilmist vai kõigilõ tutvast jutussõst ja käändse tuu umal moel ümbre,» ütel’ «Mino Võromaa» võistlusõ kõrraldaja Kabuna Kaile Võro instituudist. «Nii näütüses om häätahtlidsõlõ suunõialõ elo sisse puhutu ja Verrevmütsükene toimõndas kah iks viil mi aolgi edesi. Tõnõ nuuri köütvä teema oll’ «Mis vai kos om väärt maa?», mis näütäs jo, et arru peetäs ummi juuri üle külh.»

  Kaasi vaihõl om 59 kirätüüd tollõst, miä nuuril parhillatsõl aol meele ja keele pääl. Pildi om raamatulõ tsehkendänü Võromaa juuriga kunstnik Vähi Laura.

  Parõmba kirätüü avit’ raamatulõ vällä valli hindajidõ kogo, kon olli Hollo Aimi, Laanpere Helle, Kübärä Merili ja Rahmani Jan.

  Pääpreemiä pand’ vällä Eesti eurosaadikus olnu Võromaa miis Padari Ivari. Tä kutsmisõ pääle sai Koduvere Jolan Henriette Võro Kreutzwaldi gümnaasiumist kävvü Brüsselin europarlamendi ello kaeman.

  Latsi ja nuuri võrokeelitside kirätöie võigõlust alost’ 1987. aastagal Võro hariduskuundis. 2000. aastagast pääle kõrraldas tuud Võro instituut.

  UL

  Mino Võromaa preemiä

  I–III klassi vannusõrühmän

  I kotus – Kärbla Rasmus (Vilustõ PK)
  II kotus – Aljese Iiris (Parksepä KK)
  III kotus – Serva Maia (Osola PK)

  Eräpreemiä saiva Mõnistõ, Orava, Osola ja Vilustõ kooli ja Vahtsõliina gümnaasiumi opilasõ.

  IV–VI klassi vannusõrühmän

  I kotus – Timmi Talis (Parksepä KK)
  II kotus – Vaab Karl-Gustav (Haani K)
  III kotus – Pragi Rudolf (Põlva ÜG)

  Eräpreemiä saiva viil Haani, Osola, Parksepä, Vilustõ ja Räpinä kooli opilasõ.

  VII–IX klassi vannusõrühmän

  I kotus – Koduvere Jolan Henriette (Võro Kreutzwaldi G)
  II kotus – Koddala Grethel (Vilustõ PK)
  III kotus – Kikka Liis (Võro Kreutzwaldi G)

  Eräpreemiä saiva viil Võro Kreutzwaldi gümnaasiumi, Mõnistõ, Orava, Parksepä ja Mikidämäe kooli opilasõ.
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin