Nummõr' 310
Piimäkuu 3. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Mõnistõ muusõumin saa nätä kirävarra
 • Uudissõ
   
 • Lepistü kooli mano panti mälestüskivi
 •  
 • Võrokõsõ pink Linnundusmuusõumin
 •  
 • «Mino Võromaa» võistlusõ parõmba tüü saiva raamatuhe
 •  
 • Koduvere Jolan Henriette: hääst mõttõst saa hää kirätüü
 •  
 • Avvokiri keelepesärühmä iist
 • Märgotus
   
 • Aiatarkus tulõ kasus
 •  
 • Mõts om inemise sõbõr
 •  
 • Kuis Räpinähe aianduskuul sai
 • Elo
   
 • Mehe, hoitkõ «saadana sigitise» iist!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Võrokõsõ pink Linnundusmuusõumin
   
  Leimanni Eve

  Lindamisõ pääväl (24.05.) saiva Eesti linnundusmuusõumin Tartomaal Langel nimesildiga pingi kõik inneskidse Eesti õhuväe ülembä. Üten Loemaa Vello ja Saare Valeriga om uma istmiskotus ka Võromaalt Antsla kandist peri edimädsel õhuväe ülembäl Krüüneri Teol (70).

  Linnundusmuusõumi asutaja ja juhataja Meose Mati kõnõl’, et mõtõ tähtsit miihi niimuudu meelen pitä tull’ Kersna Vahuri pingiaktsiooni kaiõn. «Pingi sai Rootsist tellitüs, esi tei pronksplaadi kavandi,» ütel’ tä.

  «Muidoki tege sääne meelenpidämine süäme lämmäs, aituma! No om illus ja kimmäs asi kah, hää jalgu puhada ja nii linnukit ku tsirgukõisi kaia…» muheli pingi saanu Krüüneri Teo.

  «Linnundusmuusõumin om tettü tenuväärset tüüd, et linnundus uma minevigu ja olõviguga inemiisile nii käegakumbatavas tetä, ku saa,» kitt’ tä muusõummi ja tollõ iistvidäjät Meosõ Matit.

  Muusõumin saa nätä päält 20 linnumassina ja päält 400 tähtside linnukidõ mudõli.
   
  Krüüneri Teol tege pingiga meelenpidämine süäme lämmäs.
  Meosõ Mati pilt
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin